Obavijest voćarima! 25.02.2014.

Preporučamo pregled nasada koštićavog voća kao i voćaka na okućnicama.

Ukoliko se voćke nalaze u fenofazi bubrenja pupova preporučamo obaviti preventivno plavo prskanje protiv prezimljuljućih oblika bolesti. Za plavo prskanje mogu se koristiti pripravci na na osnovi bakarnih spojeva (trgovačkog naziva Nordox 75 WG, Nordox super 75*, Bakreno vapno WP 50*, Gypso*, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame caffaro 32 WP, Neoram WG, Champion, Champion Flow SC, Blauvit*, Cuproline*, Kocide DF*, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra*, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP*, Bordoška juha 20 WP manica, Bordoška suspenzija S-20*).

Ukoliko se utvrdi prisutnost prezimljujućih stadija štetnika prednost dati kombinacijama bakarnih pripravaka i parafinskih ulja (trgovačkog naziva Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje) ili već gotovim kombiniranim pripravcima (trgovačkog naziva Modro ulje, Crveno ulje, Plavo ulje*). Pripravcima označenim* registracija ili dozvola istekla/ukinuta 01.07.2013. krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha  01.01.2015. Primjena pripravaka na osnovi bakra moguća je do otvaranja pupova!

Ukoliko se breskve nalaze u fenofazi otvaranja pupova i pojave zelenog vrha za preventivna tretiranja protiv uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans) koristiti pripravke na osnovi difenkonazola (trgovačkog naziva Difcor), ditianona (trgovačkog naziva Delan 700 WDG, Delan 500 SC*, Delan SC 750* sredstvima označenim* registracija ukinuta/istekla krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 01.01.2015.), klortalonila (trgovačkog naziva Daconil 720 SC* sredstvu registracija ukinuta/istekla krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha 01.07.2014.) dodina (trgovačkog naziva Dodine S 65*registracija ukinuta/istekla krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha do 01.01.2015.) icirama (trgovačkog nazivaZiram 76 WG).

Ukoliko se breskve, nektarine, marelice nalaze u fenofazi cvatnje protiv uzročnika kovrčavosti lista i monilije primijeniti pripravak na osnovi trifloksistobina i tebukonazola (trgovačkog naziva Nativo 75 WG).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis