Obavijest voćarima 18.02.2014.

Povišene temperature zraka proteklog tjedna potaknule su kretanje vegetacije na koštićavom voću, pa preporučamo pregled stanja nasada.

Kišno i vlažno vrijeme koje  je upravo nastupilo  pogoduje razvoju bolesti kovrčavosti lista breskve  (Taphrina deformans). Ova gljiva prezimljava na kori i u ljuskama pupova breskve i nektarine, pa je nakon obavljene rezidbe potrebno  u  nasadima bresaka, nektarina i marelica obaviti prvu zaštitu pred bubrenje pupova jednim od pripravaka na osnovi bakra: Bordoška juhua20 WP, Modra galica, Nordox super 75 WG, Champion 50 WG, Cuprablau Z, Kupropin, Neoram WG ili  Kocide DF.

Osim navedenih bakrenih pripravaka moguća je i primjena kombiniranih bakrenih pripravaka s mineralnim uljima Modro ulje, Crveno ulje, Plavo ulje kojima se suzbijaju prezimljujući stadiji štetnika

Tretiranje je potrebno obaviti prije oborina uz povećani utrošak škropiva i pri temperaturi zraka iznad 5 °C.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12,Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis