Obavijest maslinarima! 13.02.2014.

Nakon provedene rezidbe na maslinama je nužno provesti preventivnu mjeru zaštite protiv infekcije i širenja bakterijskog raka ( Pseudomonas syringae pv. Savastanoi) te uzročnika paunovog oka            ( Spilocaea oleagina) . Razvoju paunovog oka osobito pogoduje vlažno vrijeme.

Za preventivnu zaštitu se preporučuju pripravci na osnovi bakra: Neoram WG, Nordox 75 WG ,Nordox Super 75, Kocide DF, Cuprablau Z Ultra.

 Navedenim pripravcima je moguće dodati Bijelo ulje ili Mineralno svjetlo ulje radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši (uzročnika čađavice).

U maslinicima gdje nije napravljena jesenska zaštita od uzročnika paunovog oka, a osobito u onima gdje su vidljivi simptomi zaraze paunovim okom prilikom tretiranja prednost dati pripravcima: Nativo 75 WG, Difcor ili Stroby WG.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu uz dovoljan utrošak tekućine sukladno uputama proizvođača. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis