Smjernice za pravilno otvaranje košnice

Pri otvaranju košnice moraju se poštivati opći zahtjevi i preporuke. Izbjegavajući opće zahtjeve i/ili preporuke pčelar dovodi u stanje ugroze sebe, pčele i okolne ljude. Posebice se to odnosi za vrijeme grabeža u pčelinjaku ili tijekom dugotrajnih suša kada izostane unos nektara u košnicu.

OPĆI ZAHTJEVI

 • Košnica se otvara tijekom sunčanog ili oblačnog dana kada je temperatura zraka u hladu >18° C.
 • Tijekom kišnog, vjetrovitog i snježnog dana ne otvarati košnicu.
 • Košnica se ne otvara kada je temperatura zraka u hladu <18° C, osim u slučajevima nužde (tretiranje pčelinje zajednice protiv varooze, prihranjivanje šećernom pogačom ili šećernom otopinom).
 • U slučaju nužde košnica se može nakratko otvoriti (do jedne minute) u kasnim poslijepodnevnim satima (između 17 i 18 sati) tijekom bezpašnog ljetnog razdoblja.
 • Ne otvarati košnice ako u pčelinjaku traje grabež.
 • Prije otvaranja košnica nastavljača poput LR, DB i Fararr košnice ili pološke upuhati nekoliko dimova na leto košnice i ispod poklopne daske, malo pričekati i zatim otvoriti košnicu.
 • Prije otvaranja AŽ košnice upuhati nekoliko dimova na leto košnice, otvoriti vrata na stražnjem dijelu košnice, upuhati nekoliko dimova, malo pričekati i zatim otvoriti košnicu.
 • Kad ne postoji mogućnost upuhivanja dimova preko leta košnice, treba upuhati dim ispod poklopne daske kod LR, DB, i Fararr košnica i pološka, a kod AŽ košnica otvoriti vrata na stražnjem dijelu i upuhati nekoliko dimova. Pričekati desetak sekundi i zatim otvoriti košnicu.

PREPORUKE

Preporučljivo je:

 • izbjegavati otvaranje košnice tijekom jesensko-zimskih dana, osim u slučaju nužde (tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze ili prihranjivanje)
 • izbjegavati otvaranje košnice tijekom noći, svitanja i sumraka
 • prije otvaranja košnice pogledati aktivnosti pčela na letu košnice
 • pri kretanju po pčelinjaku i otvaranju stajati iza košnica.

Pravilan pristup pčelinjaku, valjana priprema dimilice, postupci pri otvaranju košnice te pregled pčelinje zajednice čine temelj održivog pčelarenja odnosno Dobre pčelarske prakse. Treba podsjetiti da bez potrebno otvaranje košnica tijekom rano proljetnih ili zimskih dana rashlađuje unutrašnjost košnice i stvara uvjete za prehladu legla na koje se kasnije mogu naseliti različiti mikroorganizmi s posljedičnim slabljenjem i/ili propadanjem cijele pčelinje zajednice. Također, treba kazati da novi pčelari često zanemaruju značaj pravilne procjene aktivnosti pčela na letu košnice što može usporiti njihov očekivani i željeni pčelarski napredak.  

kosnica.jpg
Otvaranje košnice (I. Tlak Gajger)

Pripremi za ispis