Obavijest maslinarima! 29.10.2013.

Nakon završene berbe maslina preporučamo za lijepa i mirna vremena obaviti tretiranje nasada maslina pripravcima na osnovi bakra. Ovim tretmanom preventivno djelujemo protiv uzročnika bolesti posebice paunovog oka (Spilocaea oleagina) i raka masline (Pseudomonas syringaepv.savastanoi) te dezinficiramo ozljede nastale prilikom berbe. Za obje bolesti registriran je pripravak na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva Neoram WG).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis