Uputa proizvođačima uljane repice! 05.09.2013.

Smatra se da optimalni rokovi sjetve ozime uljane repice na području sjeverozapadnog dijela Hrvatske traju do kraja prve dekade mjeseca rujna. Za razliku od protekle dvije sezone u zadnjih deset dana mjeseca kolovoza o.g. na mjernim je lokalitetima u Međimurju palo od 56,6 mm na zapadnom području (Trnovčak) do 104,4 mm u istočnom dijelu Županije (Donji Pustakovec). Kako u narednim danima očekujemo stabilno i sunčano meteorološko razdoblje s najvišim dnevnim temperaturama zraka do 26°C, očekujemo relativno brzo nicanje usjeva uljane repice, pa ovom prilikom donosimo izbor zemljišnih ili rezidualnih herbicida za suzbijanje korova u našoj zemlji:

Tablica 1. Izbor nekih pripravaka za suzbijanje korova u uljanoj repici:

Djelatna tvar

Pripravak
Doza
Napomena
napropamid
Devrinol 45 FL

2,5 lit./ha

Pred sjetvu. Obavezna inkorporacija 2-5 cm.
metazaklor
Butisan S

2-3 lit./ha

Poslije sjetve a prije nicanja repice, protiv sjemenskih širokolisanih korova!

klomazon

Clon 480 EC, Orion EC

0,2-0,25 lit./ha

Primijeniti prije nicanja uljane repice radi proširenja spektra na neke širokolisnate korove.

dimetaklor

Teridox 500 SC

2-3 lit./ha

Prije nicanja uljane repice ili nakon nicanja usjeva do faze 2-3 lista. Suzbija neke širokolisnate i travne korove.

klopiralid

Lontrel 300 SL

0,2-0,33 lit./ha

Nakon nicanja uljane repice, kada je razvijen prvi list. Suzbija širokolisnate korove.

propizamid
Kerb 50 WP

1,0 kg/ha

 Nakon nicanja do sredine prosinca. Suzbija jednogodišnje travne i neke širokolisnate korove, te vilinu kosicu.

 

Nakon nicanja uljane repice moguće je koristiti i neke vrlo selektivne herbicide koji u post-emergence tretmanu suzbijaju isključivo travne korove (i primjerice samoniklu pšenicu), npr. Fusilade Forte, Focus Ultra, Gepard EC, Leopard EC, Pantera EC, Taris EC, Agil 100 EC i Select Super.

Prije primjene herbicida obavezno pročitati upute za primjenu i pridržavati se ograničenja.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis