Obavijest proizvođačima krizantema! 03.09.2013.

Posljednja uputa za zaštitu krizantema upućena je sredinom mjeseca kolovoza o.g.! Tijekom druge polovice mjeseca kolovoza o.g. zabilježili smo iznadprosječno kišovito razdoblje, pa je na gotovo svim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom proteklog mjeseca palo više od 100 mm kiše, sa dugotrajnim zadržavanjem vlage na biljnim organima (vidi tablicu 1.)

Tablica 1. Podaci o oborinama tijekom kolovoza o.g. u Međimurju (mjerni lokaliteti sa uređajima "iMetos"):

 
Mjerni lokalitet
Ukupno oborina (mm) kolovoz 2013.
Ukupno mm od 24. do 29. kolovoz 2013.
Vlaženje lišća (min) u razdoblju 24.-29. kolovoz
Trnovčak
133,6
56,6
5.290
Belica
115,0
75,2
4.700
Novakovec
163,4
81,6
6.895
Orehovica
98,8
79,0
7.120
Donji Pustakovec
148,8
104,4
4.515
 

Prosječne mjesečne vrijednosti relativne vlažnosti zraka za mjesec kolovoz u Međimurju su bile vrlo visoke, od 72 % (lokalitet Trnovčak) do primjerice 80,5 % (lokalitet Novakovec uz rijeku Muru).

U takvim smo uvjetima zabilježili gotovo idealne uvjete za jači razvoj najopasnije bolesti krizantema – bijele hrđe (Puccinia horiana) pa u narednim danima očekujemo jaču pojavu tipičnih simptoma ove bolesti (za zarazu je neophodno vlaženje osjetljivih organa u trajanju barem 5 sati pri optimalnim temperaturama 17-24°C, dok pri temperaturama 15-20°C inkubacija traje oko 12 dana)! Kraći dani (zamračivanje biljaka crnom folijom), visoka vlažnost zraka i gusta sadnja krizantema pogoduju jačem razvoju bijele hrđe! Stoga je u narednom razdoblju potrebno provoditi vrlo kvalitete mjere kemijskog suzbijanja ove bolesti. U našoj su zemlji za suzbijanje bijele hrđe krizantema (Puccinia horiana) dopuštena samo nekoliko pripravka: npr. Dithane DG Neotec (2,1 kg/ha), Baycor 25 WP (0,25 %) i Domark 40 ME (0,2-0,3 %) (www.mps.fis). Ipak, moguće je koristiti i ostale djelatne tvari koje su dopuštene za primjenu u ukrasnom bilju i cvijeću za suzbijanje drugih biljnih bolesti a pokazuju učinkovitost na bijelu hrđu krizantema (npr. azoksistrobin, klortalonil, folpet, kaptan).

Naime, u svijetu je istražena i potvrđena djelotvornost mnogobrojnih fungicida na bijelu hrđu krizantema, među kojima ističemo maneb, cineb, mankozeb, klortalonil, oksikarboksin, triadimefon, triadimenol, triforin, propikonazol, bitertanol, penkonazol, heksakonazol, miklobutanil, ciprokonazol, azoksistrobin (Leiber, 1977; Dickens, 1990; Bonde & Rizvi, 1995; Ponti et al., 1995; Gullino & Garibaldi, 2002; Wise et al., 2004).

Toplo i vrlo sparno razdoblje tijekom proteklog mjeseca kolovoza vrlo je pogodovalo i razvoju gusjenica koje napadaju lišće (npr. soviceNoctuidae) i/ili stabljike krizantema (npr. kukuruzni moljacOstrinia). Za njihovo je suzbijanje u krizantemama i ukrasnom bilju registriran alfacipermetrin (npr. Fastac SC), metoksifenzoid (Runner SC) i lufenuron (Match EC). Naredno nešto toplije i stabilnije meteorološko razdoblje može ponovno pogodovati razvoju kalifornijskog tripsa (Frankliniella) i/ili stakleničke grinje (Tetranychus), pa je potrebno redovito kontrolirati zdravstveno stanje krizantema.

VAŽNO: Zbog većeg je broja štetnih organizama moguće u priručni laboratorij poljoprivredne savjetodavne službe u Čakovcu dostavljati biljne uzorke na prepoznavanje neželjenih posljedica i dobivanje učinkovitijih preporuka za njihovo suzbijanje.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis