Obavijest vinogradarima 29.07.2013.

Rane sorte vinove loze ulaze u fenofazu mekšanja ili promjene boje bobica. Ovo je vrijeme kada pozornost vinogradara treba biti najviše usmjerena na zaštitu grozdova protiv sive plijesni ili botritisa (Botrytis cinerea). Potrebno je stoga obaviti zaštitu svojih vinograda jednim od botriticida i to prskajući u zonu grozdova. Od pripravaka može se koristiti Teldor, Botril,Cezar, Mythos, Switch (karenca 21 dan) ili Cantus, Pyrus (karenca 28 dana).

Kasnije sorte vinove loze fenološki više nisu u opasnosti od značajnije zaraze bobica plamenjačom (Plasmopara viticola) ili pepelnicom (Uncinula necator), ali vrlo korisno bi bilo sačuvati lisnu masu koja može oboliti od istih. Zato preporučamo zaštitu vinograda kombinacijom pripravaka na bazi bakra (protiv plamenjače) i sumpora (protiv pepelnice). Prskanje botriticidom u zonu grožđa kod kasnijih sorata obaviti tek kada dođu u prije spomenutu fenofazu mekšanja ili promjene boje bobica.

Zbog ekstremnih temperatura zraka uz primjenu fungicida preporuča se i korištenje biostimulatora sa makro i mikro elementima poput Bioplexa i sl. kojim ublažavamo stres i jačamo otpornost bobica na pucanje u ovim završnim fazama sazrijevanja grozdova.

Zaštitu obavljati kada su temperature ispod 25 ºC i za mirnog vremena. Preporučene pripravke koristiti u skladu sa priloženom uputom za upotrebu te voditi evidenciju o korištenju SZB.

           

mr. sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis