Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina i šljiva! 25.07.2013.

Od posljednje preporučene upute za zaštitu koštičavog voća je proteklo 16 dana i u tom razdoblju nismo na mjernim lokalitetima u Međimurju zabilježili značajnije oborine u količinama većim od 5 mm. Dominira toplo i sparno meteorološko razdoblje u kojima dozrijevaju i traje berba ranijih sorata koštičavog voća, poglavito bresaka i nektarina, te šljiva! Čak i dominantna srednje kasna-sorta bresaka u Međimurju redhaven dozrijeva i započinje berba njezinih plodova, pa primjenu sredstva za zaštitu bilja više ne preporučujemo! Premda na području središnjeg dijela Županije bilježimo intenzivan let breskvina savijača (Cydia molesta), a dana 23. srpnja o.g. je započeo let druge generacije breskvina moljca (Anarsia lineatella) na našem tržištu nemamo insekticida čija je karenca kraća od 7 dana.

Krajem prve dekade mjeseca srpnja o.g. preporučili smo primjenu fungicida koji suzbijaju monilijsku trulež plodova bresaka i nektarina, a čija karenca iznosi od 3 dana (npr. Indar EW, Teldor SC) do 7 dana (npr. Nativo WG, Signum DF). Kako nakon toga nismo bilježili oborine, a u narednim danima očekujemo porast temperatura zraka do +36°C (28.7. 2013.), u nasadima bresaka i nektarina više ne preporučujemo niti primjenu fungicida!

Nakon 4. srpnja o.g. bilježimo jači let ljetne ili druge generacije šljivina savijača (Cydia funebrana), što na području središnjeg dijela Međimurja traje sve do 23. srpnja o.g.! Upravo je druga generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi "crvljivosti" i naknadnog razvoja truleži (Monilinia)! Ali, u proteklom razdoblju je već završila i/ili započela berba plodova šljiva ranije epohe dozrijevanja (npr. završila je berba ranijih sorata šljiva california i čačanske rane, a trenutno se bere čačanska ljepotica), pa u narednim danima preporučujemo usmjereno suzbijanje šljivina savijača samo na srednje-kasnim sortama koje dozrijevaju tijekom kolovoza (npr. stanley, aženka, president)! Pri izboru za suzbijanje šljivina savijača u narednom razdoblju prednost dajemo pripravku Coragen SC (0,016-0,02 %) (K=14 dana). Protiv truleži plodova (Monilinia) moguće je istovremeno dodati jedan od fungicida vrlo kratke karence u trajanju samo 3 dana (npr. Indar EW, Teldor SC). Na domaćoj sorti šljiva bistrica ili požegača na više lokaliteta u zapadnom dijelu Županije ponovno bilježimo masovnije prijevremeno otpadanje plodova zbog virusa šarke šljive (PPV).

*Karenca (K) je najmanji broj dana od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis