Obavijest vinogradarima! 26.07.2013.

Od početka mjeseca travnja do početka druge dekade mjeseca srpnja o.g. zbroj prosječnih dnevnih temperatura većih od 10°C dostiže sumu od 800°C (što je oko 80° manje nego u istom razdoblju protekle 2012. sezone), pa u narednim danima očekujemo početak promjene boje kožice boba, što će biti vidljivo naročito u sorata ranijih epoha dozrijevanja s tamnijom kožicom, npr. pinot crni i pinot sivi! Od početka mjeseca srpnja u vinogorju smo zabilježili prosječno od 30 do 40 mm oborina, tako je na lokalitetu Orehovčak palo 33,0 mm, a na mjernom lokalitetu Trnovčak 42,5 mm! Posljednje značajnije oborine zabilježili smo prije 19 dana, odnosno 6. i 7. srpnja o.g.! Zadnjih 10 dana dominira vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje, pa se tako najviše dnevne temperature kreću u rasponu od +27° do + 32,6°C, a pritom su prosječne vrijednosti relativne vlažnosti zraka u rasponu od 56 % do 65 %! Vrlo mala vjerojatnost za manje količine padalina najavljena je još tijekom današnjeg dana, dok u narednim danima očekujemo porast temperature zraka koje bi trebale kulminirati narednog vikenda s vrijednostima do +36°C!

Zbog takvih uvjeta tijekom mjeseca srpnja nismo zabilježili jači razvoj plamenjače ili peronospore lišća (Plasmopara viticola), a tek ponegdje smo znakove bolesti pronalazili na grožđu. Naprotiv, vrućina uz vrlo naglašenu vlažnost zraka u srpanjskom je razdoblju jako pogodovala razvoju pepelnice (Uncinula/Erysiphe necator) na bobicama.

U poljskom mikro-pokusu poljoprivredne savjetodavne službe na lokalitetu Vučetinec (sorta moslavac bijeli ili šipon) na netretiranom je trsju posljednjih 10-tak dana zaraza pepelnice grožđa (Uncinula/Erysiphe necator) porasla sa 25 % na više od 85 %! Toplo i sparno razdoblje krajem mjeseca srpnja i početkom mjeseca kolovoza još će uvijek pogodovati razvoju kasne pepelnice na bobicama i(ili) peteljkovini u slabije zaštićenim nasadima, a ranijih smo sezona ovu pojavu naročito bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. moslavac ili šipon, rajnski rizling pa čak i na graševini. U poljskom mikro-pokusu poljoprivredno-savjetodavne službe iz Čakovca od 17 istraživanih fungicida protiv pepelnice grožđa do dana 20. srpnja o.g. (nakon 5 usmjerenih tretiranja) ponovno nisu zadovoljile djelatne tvari iz skupine strobilurina, pa se nastavlja trend vrlo slabe učinkovitosti piraklostrobina, azoksistrobina, krezoksim-metila i trifloksistrobina u Međimurskom vinogorju na pepelnicu grožđa kod osjetljive sorte moslavac bijeli ili šipon nakon 2010. sezone!

Još od početka mjeseca srpnja u dnevnim uputama preporučili smo u vinogradima gdje do cvatnje vinove loze pepelnica preventivno ove sezone nije usmjereno suzbijana barem 4-5 puta dodatno u zonu grožđa između dvije redovne zaštite koristiti meptil-dinokap (Karathane Gold EC – 0,05 %), ali isti se pripravak smije koristiti samo 2x godišnje, uz propisanu karencu za vinske sorte 42 dana! Ipak, u zadnjim mjerama zaštite vinogradarima protiv pepelnice grožđa preporučujemo planirati korištenje sumpornih fungicida (www.mps/poljoprivreda/integrirana) (K=35 dana)!

Većina fungicida dopuštenih za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu ima za vinske sorte u pravilu dužu karencu nego za stolne ili jestive sorte grožđa, zbog mogućeg naknadnog negativnog utjecaja na fermentaciju mošta i/ili vinifikaciju! Zbog produljene karence za vinske sorte loze krajem srpnja i(ili) početkom kolovoza više ne preporučujemo miješati sumporne fungicide sa djelatnim organskim tvarima iz skupine ditiokarbamata (npr. mankozeb, propineb, metiram). Karenca za vinske sorte grožđa u tom slučaju iznosi čak 56 dana! Djelatna tvar folpet također ima "produženu" karencu za vinske sorte grožđa (K=42 dana)! Ako se trend razdoblja bez kiše nastavi uz poraste dnevnih temperatura zraka, tada u narednom razdoblju ne preporučujemo planirati korištenje bakarnih fungicida (www.mps/poljoprivreda/integrirana) (K=35) ili koristiti samo njihovu polovičnu dozu ili količinu u odnosu na registriranu.

Moguću primjenu specifičnih botriticida (protiv sive plijesni – Botrytis cinerea) u narednom razdoblju prilagoditi početku promjene boje i/ili mekšanja bobica, terminu planirane berbe grožđa i zabilježenim ili najavljenim meteorološkim uvjetima u narednom razdoblju.

U razdoblju od 17.-23. srpnja o.g. bilježimo završni let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), zbog čega smo u posljednje dvije preporuke ili u drugoj i trećoj zaštiti nakon cvatnje preporučili njihovo usmjereno suzbijanje.

U nekim se nasadima pojavljuju simptomi fizioloških poremećaja zbog nedostatka određenih makro– i mikro-hranjiva, pa su moguće i folijarne prihrane vinograda (izbjegavati folijarna vodo-topiva hranjiva miješati sa anorganskim spojevima).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis