Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha 24.07.2013.

Proteklih smo 2011. i 2012. godine zahvaljujući Agronomskom fakultetu u Zagrebu i Institutu za zaštitu bilja iz Budimpešte u Međimurju postavljali lovne mamce na zapadnijim i središnjim županijskim lokalitetima radi praćenja novog štetnika – orahove muhe (Rhagoletis completa) – čije se ličinke hrane i žive unutar zelene lupine, a da pritom ne oštete vanjsku kožicu koja s vremenom pocrni! Tada uhvaćene odrasle jedinke su poslane na determinaciju u Budimpeštu, što je bio prvi stvarni dokaz pojave novog štetnika oraha u Međimurju!

Ove smo sezone žute ljepljive ploče sa atraktantima radi praćenja populacije orahove muhe postavili dana 7. srpnja 2013., na 2 lokaliteta u središnjem dijelu Međimurja (Mursko Središće i Šenkovec), a već 9. srpnja 2013. na lokalitetu Šenkovec je uhvaćena prva ovogodišnja orahova muha! Kako u narednih 5 dana očekujemo rast temperatura na vrijednosti veće od +34°C masovniji let orahove muhe će uslijediti u idućem razdoblju.

Poznato je da štete na plodovima oraha od ovog nametnika mogu iznositi 50 – 80 %. Na stablu oraha u Međimurju gdje je protekle 2012. godine ulov orahove muhe u razdoblju od 23. srpnja do 23. rujna iznosio 126 odraslih oblika masa jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! U Međimurju je više vlasnika stabla oraha posljednjih godina u poljoprivrednu savjetodavnu službu dojavljivalo štete koje nalikuju napadu orahove muhe i tražilo preporuke za njeno moguće suzbijanje. Stoga smatramo da je ova novija štetna vrsta voćne muhe u Međimurju vrlo proširena.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje i pojavljuje se sredinom i krajem ljeta. Desetak dana nakon prve pojave muha počinje odlaganje jaja. Ženke odlažu oko 15 jaja u zelenu lupinu iz kojih nakon 5 dana izlaze ličinke. Zelene lupina oraha postaje mekana, zbog tanina koji se oslobađaju s vremenom pocrni, te se zalijepi za ljusku oraha i teško se odvaja od nje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Ranije napadnuti plodovi oraha od muhe obično otpadaju sa stabla.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča. Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost!

Sukladno Naputku o proširenju dozvola za primjenu kemijskih sredstva za zaštitu bilja na malim kulturama i/ili malim namjenama dopuštenje od protekle 2012. za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima pripravak Calypso 480 SC (0,25 lit./ha, maksimalno 2x, karenca 14 dana). Tretiranjem nakon masovnijeg ulova muha na žute ljepljive ploče ili nakon pojave tamnih točkica sa smolom na zelenoj lupini koje nastaju kao posljedica uboda ženki orahove muhe prilikom odlaganja jaja. Svim vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti ekonomske štete preporučujemo čim prije na stabla vješati žute ljepljive ploče. Kako je u Međimurju zadnjih 8 godina podignut i veći broj hektara mladih nasada oraha, vlasnicima početkom mjeseca kolovoza o.g. preporučujemo obaviti prvu zaštitu plodova primjenom pripravka Calypso SC (0,025 %). Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Nakon 14-20 dana suzbijanje treba ponoviti.

 

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis