Obavijest vinogradarima! 23.07.2013.

Proizvođačima grožđa preporučujemo izvršiti zaštitu protiv uzročnika  bolesti peronospore (Plasmopara viticola) i   pepelnice (Uncinula necator).

Protiv peronospore primjenite jedan od pripravaka: Kocide DF, Champion, Cuprablau Z, Cuproline.

Protiv pepelnice: Crystal,  ili pripravak na bazi močivog sumpora Chromosul 80, Kalinosul ili Sumpor SC-80.

U vinogradima veće bujnosti upotrijebiti  jedan od kombiniranih fungicida koji djeluju na plamenjaču i pepelnicu: Cabrio top, Eclair 49 WG, Universalis i Quadris.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Tretiranje uvesti u evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis