Obavijest ratarima! 23.07.2013.

Ukazujemo na mogućnost rješavanja višegodišnjih korova na njivama nakon žetve žitarica. Tim postupkom znatno će se smanjiti brojnost, osobito višegodišnjih korova (pirika, divlji sirak, slak, osjak) ali i svih ostalih korova.

Preporučujemo primijeniti neselektivni herbicid na osnovi aktivne tvari glifosat: Cidokor, Herbocor, Glyphogan 480 SL, Herkules  480 SL, Boom Effect, Total 480 SL, Ouragan sistem 4 i dr.

Navedeni herbicidi ulaze u biljku putem zelenih dijelova biljke i treba ih primijeniti kad korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm.

Nakon tretmana površina se ne bi trebala obrađivati 21dan.

Dozu pripravka treba odrediti prema vrstama korova zastupljenim na dotičnoj parceli.

Pripravak upotrijebiti prema priloženoj uputi proizvođača!

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr         

 

Pripremi za ispis