Obavijest voćarima 19.07.2013.

Početkom ovog tjedna zabilježen je intenzivan let jabučnog savijača te savjetujemo ponoviti tretiranje protiv uzročnika crvljivosti plodova jabuke

Predlažemo upotrebu jednog od sljedećih pripravaka: Coragen 480 SC, Match 050 EC, Affirm,  Runner 240 SC, Rimon 10 EC, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP i dr.

Pripaziti na maksimalni dozvoljeni broj tretiranja pojedinim sredstvom tijekom vegetacije! Uglavnom je za spomenute insekticide dozvoljeno do 2 tretiranja godišnje!

Poštivati sve propisane mjere za zaštitu pčela!

Kod ranih sorata obavezno poštivati propisane karence!

Protiv krastavosti ili fuzikladija može se ponoviti tretiranje jednim od kontaktnih ili strobilurinskih pripravaka prema preporuci od 05.07.2013. god

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača!

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis