Obavijest maslinarima! 12.07.2013.

Prema posljednjim očitanjima na kontrolnim punktovima bilježimo početak leta maslinove muhe (Bactrocera oleae). Maslinarima preporučamo započeti s preventivnim tretiranjima metodom mamaca. Naglašavamo važnost pravovremenog početka primjene metode mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod. Ovu  metodu valja primjeniti na širem maslinarskom području.

Mamac se priređuje na način da se u 10 litara vode doda 1 dcl hidroliziranog proteina (Buminal) i 10-15 ml insekticida na bazi djelatne tvari dimetoata (Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion Zagor, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor) ili 4-6 ml deltametrina (trgovačkog naziva Roetem*registracija je istekla, primjena i prodaja zaliha dozvoljena do 1. travnja 2014.). Na jednu granu po stablu u pravilu onu sa manje ili bez ploda potrebno je utrošiti 1-1,5 dclpripremljenog mamca.Tretiranje je potrebno ponavljati u intervalima od 12 dana te nakon kiše.

Za tretiranje u trake uz utrošak 20-25 l škropiva po hektaru ili 50-90 ml škropiva po stablu može se koristiti insekticidni mamac na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva Success bait) u razmacima od 14-21 dan.

U integriranoj proizvodnje maslina prema tehnološkim uputama za 2013. dopuštena je primjena Success baita, Eko-trapa a mamci uz primjenu insekticida na osnovi dimetoata tretiranjem grana mogu se primijeniti 3 puta u sezoni. 

U ekološkoj proizvodnji maslina dopušteno je korištenje Success baita i vješanje Eko-trapa.

I dalje upozoravamo na lokalnuovog tjedna i jaču pojavu maslinovog svrdlaša (Rhynchites cribrippenis)posebno u maslinicima u kojima nije provedeno preporučeno tretiranje protiv maslinovog moljca kao i u maslinicima u njihovoj neposrednoj blizini.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis