Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke! 09.07.2013.

Tijekom protekle nedjelje(07.07.) na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije palo je od 30-45 l/m2 kiše što je dovelo do ispiranja preparata s biljnih organa te je potrebno ponoviti zaštitu.

Protiv fuzikladija ili krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) koristiti preventivnih fungicida Delan SC 750, Delan 500, Delan 700 WDG, Polyram DF, Captan 80 WG, Stoper , Merpan 80 WDG, Dithan M45, Antracol WG 70 i dr.

Za suzbijanje pepelnice koristiti pripravke na osnovi sumpora ili strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG,  Tercel WG, Nativo 75 WG)

Pripravci na bazi strobilurina registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

Za suzbijanje jabučnog savijača  jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristiti jedan od insekticida: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Coragen SC, Mospilan SP, Calypso 480 SC ili Pyrinex 250 ME. 

 U nasadima u kojima ima  minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) redovito pregledavati nasade na početak ubušivanja gusjenica. Najbolji učinak insekticida je na prve razvojne stadije gusjenica koje se nalaze u minama veličine do 3 mm. Učinak insekticida na gusjenice u većim minama znatno je slabiji.  Za njegovo suzbijanje predlažemo insekticide: Coragen 20 SC (primjena u fazi odlaganja jaja), Mospylan 20 SP ili Calypso SC480( primjena u početku ubušivanja).

Klimatski uvjeti pogoduju razvoju crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi)i hrđaste grinje jabuke te je potrebno redovito pratiti njihovu populaciju i prema potrebi primijeniti neki od dozvoljenih akaricida.

Obzirom na iznimno visoke dnevne temperature zraka tretiranja obaviti u večernjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanjuprema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)., a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite sukladno Zakonu o otpadu(NN 178/04 11/06, 60/08 i 87/09)

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr
 
 

Pripremi za ispis