Obavijest maslinarima! 09.07.2013.

Obavještavamo maslinare da smo započeli sa praćenjem prve generacije Maslinine muhe ( Bactrocera oleae) na području Istre.

Maslinare upućujemo da prate preporuke objavljene na našim stranicama gdje ćemo signalizirati rokove suzbijanja!

                                   Marina Kocijančić, dipl. inž. agr
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis