UPUTA TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA PROLJETNOG LUKA IZ LUČICE I SJEMENA 26.06.2013.

Prije 12 dana uputili smo preporuku za mjere zaštite luka na poljima kod tržnih proizvođača. Dane od 15.-21. lipnja o.g. obilježilo je vrlo vruće i sparno razdoblje s najvišim temperaturama zraka između +31° i +34°C, što je u usjevima luka pogodovalo prekomjernom množenju poljskog tripsa (Thripa tabaci). Ipak, dana 23. i 24. lipnja o.g. na području općine Donji Kraljevec je palo čak 51,6 mm kiše (mjerni lokalitet Donji Pustakovec). Ovih dana jutarnje su temperature ponovno oko 10°C, pa bilježimo naglašenu jutarnju rosu. U takvim uvjetima ponovno u usjevima luka uzgajanim sjetvom sjemena ponovno bilježimo optimalne uvjete za razvoj plamenjače (Peronospora destructor), a u usjevima luka iz lučice u zadnjim zaštitama preventivno suzbijati i plijesan vrata i glavica luka (Botrytis spp.).

Dopuštenje za suzbijanje plamenjače luka u Hrvatskoj do sredine 2011. godine imaju samo neki bakarni fungicidi: npr. Modra galica, Bordoška juha, Plavi kamen, Bordoška suspenzija, Blauvit, Champion, Champion tekući, Cuproline, Cuprocaffaro 50 WP, organski površinski propineb (Antracol 70 WP, Chromoneb S-70, Župineb S-70) i kombinacije bakreni-oksiklorid + propineb (Bakreni antrakol), bakreni-oksiklorid + benalaksil (Galben-C WP, Baldo-C), te mankozeb + benalaksil (Fantic-M WG).

Moguće je u narednim zaštitama u usjevima luka iz lučice (glavice veće od 60 % očekivana promjera) koristiti neki od bakarnih fungicida, a većina pojedinačnih bakarnih pripravaka ima propisanu karencu za luk 21 do 28 dana!

 

Temeljem naputka o proširenju primjene sredstvima za zaštitu bilja na male kulture i male namjere nadležno Ministarstvo je Rješenjima nakon 30. lipnja 2011. godine dopustilo u luku koristiti slijedeće organske fungicide navedene u Tablici 1.!

Tablica 1. Proširenje dozvole organskim pripravcima protiv plamenjače u luku od 2011. godine:

Pripravak
Bolest
Primjena
Karenca
Amistar 250 SC
plamenjača
1 lit./ha (4x)
(najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)
K=14 dana
Quadris SC
plamenjača

1 lit./ha (4x) (minimalni razmaci tretiranja 7 dana)

K=14 dana
Shirlan SC
plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Ridomil Gold MZ Pepite

plamenjača
2,5-3,0 kg/ha (3x)
K=21 dan
Acrobat MZ WG
(luk iz lučica)
plamenjača
2,5 kg/ha (3x)
K=14 dana
 
 

U usjevima proljetnog luka uzgajanog izravnom sjetvom iz sjemena obavezno nastaviti mjere zaštite od peronospore luka, a preporučujemo koristiti pripravke koji sadrže djelatne tvari benalaksil (npr. Fantic-M, Glaben-C, Baldo-C) i/ili M-metalaksil (Ridomil Gold MZ Pepite) i/ili fluazinam (Shirlan SC).

U usjevima proljetnog luka iz lučice dodati i sredstvo protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii), npr. dopuštenje u luku imaju pripravci Signum DF (1,5  kg/ha) uz propisanu karencu 21 dan i Switch WG (1,0 kg/ha) uz propisanu karencu 14 dana. Isto preporučujemo koristiti u usjevima proljetnog luka uzgajanog iz sjemena, ali samo ako su navodnjavani u proteklom razdoblju.

Utrošiti 300-500 litara škropiva na hektar, a moguće je dodati sredstvo za poboljšanje prianjanja i kvašenja.

U narednih nekoliko dana ne očekujemo temperature zraka veće od 24°C, ali u usjevima proljetnog luka uzgajanog iz sjemena preporučujemo redovito pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci), te prema potrebi ponoviti zaštitu protiv ovog nametnika! Dopuštenje za suzbijanje tripsa u usjevima luka od protekle godine ima pripravak Laser u količini 0,12-0,2 lit./ha (maksimalno 4 primjene uz najmanji razmak tretiranja 7-10 dana i propisanu karencu 7 dana).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis