Obavijest vlasnicima plantažnih nasada kupina i lijeske 21.06.2013.

Od posljednje upute za zaštitu plantažnih nasada kupine i lijeske je proteklo 14 dana. Dominantna sorta kupina bez bodlji u međimurskim plantažnim nasadima thornfree završava cvatnjom. Sorta je naglašene bujnosti, te jače osjetljivosti na trulež plodova (Botrytis cinerea), kao i na druge uzročnike bolesti – žutu hrđu (Kuehneola) i različite uzročnike paleži izdanaka (Didymella, Septocyta, Leptosphaeria). Meteorološki uvjeti tijekom svibnja o.g. i prve dekade lipnja naročito su bili pogodni za primarne zaraze i sekundarno širenje bolesti dominantne sorte kupina.

Trenutno meteorološki uvjeti zabilježeni zadnjih 5 dana s najvišim dnevnim temperaturama zraka većim od 30°C mogu uzrokovati palež tek zametnutih plodova, a isti su naknadno nakon grmljavinskih ljetnih oluja pojačane osjetljivosti na sivu plijesan (Botrytis). U narednom je razdoblju moguće protiv ove bolesti planirati primjenu fungicida Teldor 500 SC u količini do 2,0 lit./ha ili Switch WG u količini do 1,0-1,2 kg/ha.

Karenca pripravku Teldor u kupinama i malinama iznosi 7 dana, a pripravku Switch 14 dana.

Još uvijek u Republici Hrvatskoj nema registriranih i dovoljno učinkovitih organskih pripravaka za suzbijanje bolesti izdanaka kupine i maline nakon završetka cvatnje i početkom razvoja plodova!

Za suzbijanje štetne kupinove mušice moguće je koristiti Laser KS u količini 0,1-0,2 lit./ha, a karenca ovom pripravku iznosi samo 3 dana. Preporučujemo koristiti sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja.

Budući je posljednjih godina na području Županije podignuta značajna površina nasada lijeske, proizvođače na čijim posjedima ova voćna vrsta dospijeva u rodnost upozoravamo da tijekom mjeseca lipnja i početkom srpnja bilježimo pojačanu "aktivnost" najvažnijeg tehnološkog štetnika ljeskotoča (Balaninus nucum) iz skupine štetnih pipa ili uzročnika "crvljivosti" plodova lijeske. Sredinom lipnja o.g. u slabije zaštićenim nasadima zaraza plodova ovim štetnikom je bila veća od 10 %! Naknadno takve plodove jače napada i smeđa trulež plodova lijeske (Monilinia). Dopuštenje za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama u našoj zemlji ima metiokarb (Mesurol WP 50) i tiakloprid (Calypso 480 SC). Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) u nasadima lijeske dopuštena je primjena spinosada (Laser KS). Primjena insekticida u nasadima lijeske se u kritičnom razdoblju preporučuje s prosječnim razmacima 14 do 16 dana, vodeći računa o početku dozrijevanja i propisanoj karenci. U nasadima lijeske još nema registriranih i dovoljno učinkovitih organskih kemijskih pripravaka za suzbijanje najvažnijih gljivičnih bolesti koje napadaju lišće i plodove: pepelnice (Phyllactinia) i smeđe truleži (Monilinia).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis