Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 20.06.2013.

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka i krušaka prevladavalo je vruće i sparno vrijeme, bez oborina i uvjeta za sekundarno širenje uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Prognostičari od nedjelje najavljuju mogućnost grmljavinskih pljuskova koji će uz visoku temperaturu omogućiti sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) osobito u voćnjacima s vidljivim simptomima na listu. Toplo i sparno vrijeme veoma pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucitricha) te je prilikom zaštite jabuka potrebno posebnu pozornost posvetiti i ovoj bolesti.

Tijekom ljetnih mjeseci u zaštiti plodova jabuke od uzročnika krastavosti koristimo preventivne fungicide na bazi kaptana, ditianona, mankozeba, metirama, ciprodinila ili dodina. Preventivnu zaštitu potrebno je ponoviti ovisno o zabilježenim oborinama koje su ljeti uglavnom lokalnog karaktera.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG,  Tercel WG, Nativo 75 WG) , a od prošle godine i pripravci Crystal i Domark 40 ME. Pripravci na bazi strobilurina registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

U voćnjacima zaraženim pepelnicom jabuke uz kemijske mjere zaštite preporučamo i mehaničko uklanjanje zaraženih izboja.

Prilikom odabira fungicida vodite računa o maksimalno dopuštenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari tijekom jedne sezone!

Krajem svibnja i početkom lipnja zabilježili smo hladno vrijeme s čestim oborinama što nije pogodovalo letu i kopulaciji jabučnog savijača, no porastom temperature nakon 10 lipnja ponovno bilježimo visoke ulove leptira na feromonske lovke. Zbog toga preporučamo voćarima da obave suzbijanje ovog štetnika primjenom insekticida kao što su Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

Klimatski uvjeti pogoduju razvoju crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi)i hrđaste grinje jabuke te je potrebno redovito pratiti njihovu populaciju i prema potrebi primijeniti neki od dozvoljenih akaricida.

Također je potrebno pratiti let i odlaganje jaja moljca minera kružnih (Leucoptera malifoliella) mina kako bi se na vrijeme obavila zaštita.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis