Obavijest maslinarima! 18.06.2013.

Na opažačkim mjestima u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Kaštela, Marina-Vrsine, Brač, Makarska,Vis) bilježimo jači intenzitet leta generacije ploda  maslininog moljca (Prays oleae).

Vizualnim pregledom uočen je velik broj zapredaka cvjetne generacije. Leptiri druge generacije odlažu jaja na plodove veličine glavice šibice (iznad 4 mm).

Stoga preporučujemo zaštitu  uporabom mikrobioloških insekticida na osnovi   Bacillus thuringiensisa (Baturad WP, Biobit WP) koji su dozvoljeni  u integriranoj i ekološkoj proizvodnji.

Moguća je uporaba pripravka na osnovi dimetoata (Chromgor 40, Rogor 40, Zagor EC,Perfekthion EC, Sistemin E-40, Calinogor EC, Ritam EC).

Upozoravamo maslinare da prilikom redovitih  pregleda maslinika ( posebno novopodignuti maslinici na kršu), pozorno prate pojavu maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripenis). Preporučujemo korištenje metode otresanja na bijelu podlogu, u jutarnjim satima.

U ovoj fenofazi ,  svrdlaš ( pipa crvenkaste boje, veličine oko pola cm) oštećuje plodove (crne i otpadaju) , što se može zamijeniti s fiziološkim otpadanjem uslijed loše oplodnje.

Nakon okoštavanja, ubodima uzrokuje deformacije ploda što umanjuje njihovu vrijednost i kvalitetu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis