Obavijest vlasnicima plantažnih nasada kupina i lijeske 07.06.2013.

Na gotovo svim mjernim lokalitetima u Međimurju je tijekom mjeseca svibnja palo između 80 i 125 mm kiše. Poznato ja da vlažno i toplo meteorološko razdoblje pogoduje snažnijem razvoju mnogobrojnih uzročnika biljnih bolesti u poljoprivrednoj proizvodnji, a posebice u višegodišnjim voćnim nasadima te na površinama gdje se često uzgaja jedna kultura. Kupine i lijeske uzgajane pojedinačno uz okućnice najčešće ne zahtijevaju posebne mjere zaštite, ali u intenzivnim ih nasadima gotovo svake sezone napada nekoliko kategorija štetnih organizama. Kupine u intenzivnim nasadima su posebno osjetljive na bolesti iz skupine paleži izbojaka (Didymella, Septocyta), hrđe (Kuehneola) i sive plijesni plodova (Botrytis).

Najvažnija bolest kupina se u nasadu prepoznaje po srebrnasto-bijeloj boji dijelova prošlogodišnjih izdanaka i pojavi sitnih crnih točkica (Didymella). Druga bolest koja se javlja zadnjih 6-7 godina prepoznaje se po crvenkasto-ljubičastim pjegama na donjoj trećini prošlogodišnjih izdanaka (Septocyta). Ovi su poremećaji naročito vidljivi u nasadima gdje je ranijih sezona zabilježena jača pojava kupinove mušice i/ili su nasadi oštećeni od zimskog smrzavanja. Oboljeli prošlogodišnji izdanci izvor su zaraze za mlade izbojke u intenzivnom porastu. Dominantna sorte kupine bez bodlji cvate, a tijekom razdoblja 30.5.-5.6. 2013. zbog svakodnevnih smo oborina, visoke vlažnosti zraka i dugotrajnog vlaženja biljnih organa bilježili optimalne uvjete za razvoj sive plijesni (Botrytis cinerea), pa je u narednom razdoblju moguće protiv ove bolesti moguće planirati primjenu fungicida Teldor 500 SC u količini do 2,0 lit./ha ili Switch WG u količini do 1,0-1,2 kg/ha.

Karenca pripravku Teldor u kupinama i malinama iznosi 7 dana, a pripravku Switch 14 dana.

 

Još uvijek u Republici Hrvatskoj nema registriranih i dovoljno učinkovitih organskih pripravaka za suzbijanje bolesti izdanaka kupine i maline nakon završetka cvatnje i početkom razvoja plodova!

 

Za suzbijanje štetne kupinove mušice moguće je koristiti Laser KS u količini 0,1-0,2 lit./ha, a karenca ovom pripravku iznosi samo 3 dana. Preporučujemo koristiti sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja. Kiše u količini 40-50 mm ispiru površinske organske fungicide.

Budući je posljednjih godina na području Županije podignuta značajna površina nasada lijeske, proizvođače na čijim posjedima ova voćna vrsta dospijeva u rodnost upozoravamo da tijekom mjeseca lipnja i početkom srpnja još uvijek bilježimo pojačanu aktivnost najvažnijeg tehnološkog štetnika ljeskotoča (Balaninus nucum) iz skupine štetnih pipa ili uzročnika "crvljivosti" plodova lijeske. Dopuštenje za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama u našoj zemlji ima metiokarb (Mesurol WP 50) i tiakloprid (Calypso 480 SC). Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) u nasadima lijeske dopuštena je primjena spinosada (Laser KS). U nasadima lijeske još nema registriranih i dovoljno učinkovitih organskih kemijskih pripravaka za suzbijanje najvažnijih gljivičnih bolesti koje napadaju lišće i plodove: pepelnice (Phyllactinia) i smeđe truleži (Monilinia). Moguće je protiv bolesti lijeske krajem svibnja i/ili početkom lipnja planirati primjenu dopuštenog bakarnog pripravka Bordoška juha Caffaro 20 WP (0,6-1,0 kg/ha) protiv truleži plodova (Monilinia) i bakterijskih bolesti (Pseudomonas, Xanthomonas).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis