Obavijest tržnim proizvođačima uljne tikve 06.06.2013.

U zadnjoj dekadi mjeseca travnja i početkom svibnja o.g. zabilježeni su optimalni uvjeti vlažnosti tla i temperatura zraka, pa je sjetva uljne tikve obavljena u optimalnim agrotehničkim rokovima (od 25.4. do 10.5.). U središnjem dijelu Županije tijekom mjeseca svibnja o.g. je zabilježeno od 96,2 do 105,0 mm oborina, a samo posljednjih 7 dana na svim je lokalitetima palo više desetaka mm kiše. Najviše je padalina zadnjeg tjedna zabilježeno na zapadnom dijelu Županije (gornji dio Međimurja), u količini većoj od 65 mm. Budući smo u drugoj polovici mjeseca svibnja bilježili nešto svježije meteorološko razdoblje, najčešće s temperaturama zraka između 9°C i 19°C, nije zabilježen jači porast vriježa uljnih tikva, pa one prosječno dosežu dužinu 50-80 cm. Kako narednog vikenda očekujemo porast temperatura zraka na vrijednosti blizu 28°C, uz dovoljno vlage u narednih tjedan dana očekujemo vrlo brze poraste ove kulture i skoro „zatvaranje“ sklopa. Prije nego što se vriježe susjednih redova počnu dodirivati moguće je planirati mjere zaštite od štetnih organizama uljnih tikvi.

Među gljivičnim bolestima najčešće su na uljnim tikvama pepelnica (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), fuzarijsko venuće biljaka (Fusarium oxysporum), antraknoza (Glomerella lagenarium) i neke virusne bolesti koje prenose lisne uši (Aphidae)! U Međimurju se gotovo svake godine u drugom dijelu vegetacije uljnih tikvi jače razvija pepelnica. Prepoznaje se po pepeljasto-bijeloj prevlaci na gornjoj strani lišća, a jače napadnuto tkivo prijevremeno požuti i suši se. Dominantna je stoga jer meteorološki uvjeti tijekom toplih i sparnih ljetnih dana jako pogoduju razvoju pepelnice (uz optimalne temperature između 20° i 27°C, te prosječnu vlažnost zraka barem 50 %). Naprotiv, plamenjača tikvenjača se razvija kada u usjevu bilježimo veći broj vlažnih sati, jer je zadržavanje vlage pri optimalnim dnevnim temperaturama 20° do 25°C, uz tople ali vrlo vlažne noći (15° do 20° vlaga zraka barem 6 sati 100 %), neophodno za pojavu prvih simptoma i jači naknadni razvoj bolesti. Plamenjača se prepoznaje na najmlađem lišću gdje se s gornje strane između lisnih žila pojavljuju žute pjege koje naknadno odumiru. Neka istraživanja potvrđuju da samo jedna primjena fungicida neposredno prije nego vriježe "zatvaraju" šire razmake između redova povećava prinos koštica u mjeri da pokriva troškove aplikacije i donosi određeni višak vrijednosti, ali većina proizvođača ne suzbija ove spomenute bolesti uljnih tikvi. Zajedno s fungicidima mogu se koristiti i folijarna hranjiva s mikro-hranjivima za bolju oplodnju i kvalitetnije sjemenke (npr. biognojiva ili stimulatori biljaka, te folijarna mineralna makro-i mikro- hranjiva ).

 

Kemijska sredstva za zaštitu uljnih tikvi od štetnih organizama – uzročnika bolesti i lisnih uši (temeljem "Naputka za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole pri proširenju primjene sredstva za zaštitu bilja na male kulture i/ili male namjene"), a koji se mogu koristiti istovremeno s primjenom folijarnih hranjiva:
Pripravak
Štetni organizam
Primjena
Karenca
Fungicidi
Quadris SC
plamenjača, pepelnica
0,75-1,0 lit./ha
K = 3 dana
Previcur Energy
plamenjača
2,0 lit./ha
K = 14 dana
Proplant
plamenjača
1,5-3,0 lit./ha
K = 20 dana
Nativo WG
pepelnica
300 g/ha
K = 3 dana
Ranman SC
plamenjača
0,2 lit./ha
K = 3 dana
Topas 100 EC
pepelnica
0,25 lit./ha
K = 21 dan
Equation PRO WG
plamenjača
0,5 kg/ha
K = 10 dana
Crystal KS
pepelnica
0,02-0,025 %
K = 7 dana
Insekticidi
Actara WG
lisne uši
0,15-0,2 kg/ha
K = 3 dana
Teppeki WG
lisne uši
100 g/ha
K =3 dana
Uljna tikva je stranooplodna biljka, a za oprašivanje su uglavnom "odgovorne" pčele. Razmještanje nekoliko košnica uz parcelu u značajnoj će mjeri poboljšati oplodnju, a time i ukupne prinose sjemenki. Poljoprivrednici se pritom moraju pridržavati svih mjera opreza radi dodatne zaštite pčela (NN 135/08).

Protekle dvije sezone (2011. i 2012.) su potvrdile da suša i visoke ljetne temperature vrlo negativno utječu na uljnu tikvu! Javlja se venuće najmlađih i najnježnijih biljnih organa, a tikva često u takvim nepovoljnim uvjetima odbacuje tek oplođene ženske cvjetove! Toplinski stres i nedostatak vlage u zemljištu biljkama možemo pomoći i primjenom lisnih hranjiva s naglašenim sadržajem aminokiselina i/ili morskih alga! Preporučuju se primijeniti preventivno prije razdoblja visokih temperatura i nedostatka vlage, kako bi biljke naknadno u stresnim uvjetima imale više energije za preživljavanje! Takvi pripravci nisu otrovni, nemaju propisnu karencu i moguće ih je koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Na taj je način protekle 2012. godine u poljskom mikro-pokusu Poljoprivredne savjetodavne službe iz Čakovca na lokalitetu Mursko Središće broj krupnih plodova povećan 56,5 %, a ukupni je prinos suhih koštica uljne tikve sorte gleisdorfer pritom također povećan 40,9 %!

 

mr. sc. Milorad Šubić
e-mail:
Milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis