Obavijest vinogradarima! 03.06.2013.

Ovisno o položaju i sortimentu vinova loza se nalazi u fenofazi početka cvatnje.

Stoga, vinogradarima preporučujemo da  izvrše zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice(Uncinula necator).

Protiv peronospore preporučujemo slijedeće preparate  Ridomil gold combi 45 WG,  Fantic-F, Galben-F, Baldo-F, Mildicut 25 SC ili neki drugi preparat.

Protiv pepelnice preporučujemo  Talendo, Vivando, Postalon, Falcon ili neki drugi preparat.

Svi navedeni preparati dozvoljeni su i u integriranoj proizvodnji !

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis