Obavijest voćarima 28.05.2013.

Proteklog tjedna zabilježene su oborine koje su stvorile uvjete za infekcije i pogodovale razvoju uzročnika  krastavosti jabuke (Venturia inequalis) jakog intenziteta.

Stoga je potrebno ponoviti zaštitu protiv uzročnika ove  bolesti uporabom sistemičnih pripravaka sa kurativnim djelovanjem- na osnovidifenkonazola (Score 250, Difcori) ili fenbukonazola (Indar EW), flusilazola (Punch 10 EW), ili bitertanola (Baycor WP 25), uz dodatak kontaktnog pripravka na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Mancozeb M-45, Star 80 WP), ili kaptana (Captan 80 WDG,Merpan WDG 80).

Preporučujemo uporabu fungicida koji su do sada najmanje puta korišteni.

Pregledajte nasade na pojavu i  štete od minera okruglih mina (Leucopteramalifoliella), pa ukoliko uočite mine na listu,uporabite Mospilan 20 SP, Calypso SC 480 ili Coragen 20 SC koji djeluju i na gusjenice jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi

proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sci. Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis