Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 14.05.2013.

Prije najavljenih oborina preporučamo voćarima da izvrše preventivnu zaštitu koštičavih voćaka protiv bolesti lista.

Šljiva

Narančasta pjegavost ( Polystigma rubrum) i šupljikavost lista (Stigmina carpophila);  Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP, Merpan 50 WP, Folpan 50 WP.

Suzbijanje lisnih uši ( ako se utvrdi prisutnost); Pirimor 50 WG, Teppeki 50 WG, Calypso SC 480, Finish E-48.

Višnja

Šupljikavost lista (Stigmina carpophila) : Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP,Captan WP 50, Delan SC 750. Kozičavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii): Dithane M-45, Pinozeb M-45,Mankozeb, Star 80 WP, Crittox MZ80, Caiman WP, Mankonor 80 WP,Cadillac 80 WP, Mankokal, Dithane DG Neotec,  Dodine S-65, Chromodin S.

Breskva

Šupljikavost lista (Stigmina arpophilla,Clasterosporium Carphophilum ) : Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP,Captan WP 50, Delan SC 750 (navedeni pripravci imaju postrano djelovanje na krastavost breskve).  Pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var. Persicae )- simptomi zaraze – kraći izboji sa sitnim listićima, plodovi – vidljive su bijele pjege, na tim mjestima plod kasnije posmeđi;  listovi- bijela prevlaka na licu i naličju, a radi jake zaraze  listovi se suše i opadaju : Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG,Chromosul80, Kossan WG,Sulfolac WG 80, Kvašljivi sumpor,Cosavet DF, Sumpor micro 80 WP,Sumpor močivi tiosam 80, Mikro,Sumpor SC-80, Tekući sumpor,Sulfolac 85 SC.

 Breskvin savijač (Cydia molesta)  i Breskvin moljac(Anarsia lineatella), te lisne uši: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2013.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis