Obavijest za proizvođače jabuka! 13.05.2013.

U nasadima jabuke i kruške potrebno je ponoviti zaštitu protiv krastavosti jabuke s obzirom da su zabilježene jake infekcije i to nekom od slijedećih kombinacija   fungicida:

Od sistemičnih fungicida moguće je koristiti neki od dolje navedenih :

Sisthane 12 E, Fond 12 E, Punch 10 EW, Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Baycor WP 25 i sl.

uz dodatak nekog od kontaktnih fungicida koji je do sada najmanje puta korišten :

Polyram DF, Merpan 80 WDG,Captan 80 WG,Stoper,Captan 50, Merpan 50 WP,Captan WP 50, Delan 700 WDG,Delan 500 SC, Antracol WP 70, Chromoneb S-70 i sl.

Na nekim lokacijama primijećen je početak ubušivanja minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) .Upozoravaju se voćari da naprave pregled i ukoliko primijete pojavu mina (1-3 mm),obave tretiranje. Od insekticida se može koristiti insekticida: Mospilan 20 SP,Calypso 480, Coragen 20 SC , koji ujedno suzbijaju jabučnog savijača. Pojava gusjenica ovog štetnika očekuje se u ovom tjednu  s obzirom na feromonski ulov i sumu temperatura .

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju  za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu  vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema :Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN.142/12, članak 30, stavak 3) .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva                         

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis