Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja 08.05.2013.

U razdoblju od 22. travnja do 2. svibnja o.g. upućivali smo preporuke o prvim mjerama usmjerene zaštite vinove loze s naglaskom na suzbijanje prezimljujuće populacije lozinih grinja šiškarica (Eryophidae), najprije primjenom povišenih koncentracija sumpornih pripravaka, a naknadno 5 do 10 dana nakon toga primjenom specifičnih akaricida. Od početka mjeseca svibnja o.g. bilježimo relativno toplo meteorološko razdoblje s rasponom temperatura od 10,4 °C do 28,3 °C pa u takvim uvjetima u vinogradima gdje su kvalitetno suzbijane lozine grinje šiškarice i na sortama manje osjetljivim na njihov napad bilježimo dobar početni porast mladica. One su primjerice na sortama chardonnay, kerner, moslavac bijeli ili šipon u protekla dva dana dosezale dužinu 20-40 cm.

Ipak, u vinogradima gdje tijekom zadnje dekade travnja ili u prvim danima svibnja nisu u dva navrata suzbijane lozine grinje šiškarice, a naročito na osjetljivim sortama npr. sauvignon, silvanac zeleni, graševina, rajnski rizling i dr., porast mladica iz donjih pupova je još uvijek reduciran zbog jače populacije akarinoze (Calepitrimerus) i/ili se pojavljuju mjehurasta ispupčenja na gornjoj strani lista sa bijelom prevlakom na naličju u slučaju jače zaraze erinozom (Eryophies) (npr. na sortama muškat žuti, rajnski rizling, sauvignon, moslavac bijeli ili šipon)! Stoga vinogradarima svakako preporučujemo provjeriti zdravstveno stanje vinograda, jer je prošlogodišnje vruće ljeto i toplija kasna jesen bilo izrazito pogodno za umnažanje brojne prezimljujuće populacije ovih grinja. Prema potrebi u takvim nasadima preporučujemo provesti dodatno tretiranje specifičnim akaricidima (Demitan SC, Ortus SC).

Dana 1. svibnja o.g. ispunili su se temperaturni uvjeti za dozrijevanje zimskih oospora uzročnika plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Već 5. svibnja o.g. na svim je lokalitetima u gornjem dijelu Međimurja palo više od 20 mm kiše, a prema mjernim uređajima u vinogradima na lokalitetima Orehovčak i Trnovčak prosječna temperatura zraka je pritom bila veća od 13°C, dnevna vlažnost zraka je iznosila 100 %, vlaženje lišća je trajalo 24 sata, pa smo moguće zabilježili uvjete za prvu ili primarnu zarazu plamenjačom ili peronosporom u nezaštićenim vinogradima s mladicama dužine 10-tak ili više cm! Ukupno je od 2. – 6. svibnja o.g. na većini lokaliteta u Međimurskom vinogorju palo oko 35 mm oborina.

Prosječno razdoblje inkubacije ove bolesti u svibnju traje oko 10-tak dana pa u narednih 5-6 dana valja planirati prve usmjerene zaštite protiv ove bolesti. Meteorolozi nove jače oborine u količini većoj od 15-tak mm najavljuju za dva dana, odnosno u petak 10. svibnja o.g., pa prije tog datuma mjere preventivne zaštite protiv plamenjače preporučujemo u nasadima gdje je od posljednje primjene površinskih organskih fungicida proteklo više od 8 dana!

Tablica 1. Mogući izbor pripravaka za preventivnu zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) u prvoj polovici i sredinom mjeseca svibnja prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa ":

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
mankozeb
Dithane M-45, Pinozeb, mankozeb, Star 80 WP, Crittox MZ, Caiman, Mankonor, Mankokal, Dithane DG neotec
 
 
0,2-0,25 %
ditianon
Delan 700 SC 750, Delan 700 WDG
0,035-0,05 %
metiram
Polyram DF
0,25 %
folpet
Folpan WDG 80, Folpan WDG 50, Futura WP
0,15-0,2 %
propineb
Antracol WP 70, Chromoneb, Župineb
0,25 %
klortalonil
Daconil 720 SC
1,5-2,0 lit./ha
kaptan
Captan 50, Stoper, Merpan 50 WP
0,2-0,3 %
fosetil & folpet
Mikal flash WG, Winner WP, Attila, Rival, Alonso
0,3-0,4 %
azoksistrobin*
Quadris
0,075-0,1 %
azoksistrobin & folpet*
Universalis
0,25 %
piraklostrobin & metiram*
Cabrio Top
0,15-0,2 %
zoksamid & mankozeb
Electis WG
1,5-1,8 kg/ha

*istovremeno preventivno suzbijaju plamenjaču i pepelnicu

Upozoravamo na optimalne uvjete za prikriveni razvoj pepelnice iz zimskih plodišta (kleistoteciji), naročito na položajima i vinogradima gdje je ova bolest bila prisutna u jačoj mjeri proteklih godina. Povišena vlažnost zraka, čiji prosjeci dosežu vrijednosti 60-70 %, uz najviše dnevne temperature 25 do 27 ºC tome naročito pogoduju, pa je tijekom svibnja potrebno provoditi redovitu i kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice. Osim anorganskih pripravaka na osnovi sumpora, u prvoj polovici svibnja moguće je koristiti organski meptildinokap. Spomenute pojedinačne fungicide protiv pepelnice potrebno je dodavati organskim fungicidima koji se preventivno koriste protiv plamenjače ili peronospore.  

Tablica 2. Mogući izbor pripravaka za preventivnu zaštitu vinograda protiv pepelnice (Uncinula necator) u prvoj polovici ili sredinom mjeseca svibnja prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa":

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
sumpor
Thiovit jet WG, Kumulus DF, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Kvašljivi sumpor, Cosavet DF, Sumpor micro 80, Sumpor SC 80, Tekući sumpor, Sulfolac 85 SC
 
0,3-0,5 %
meptildinokap
Karathane gold EC
0,05-0,06 %
krezoksim-metil
Stroby DF
0,02 %
azoksistrobin*
Quadris
0,075-0,1 %
azoksistrobin & folpet*
Universalis
0,25 %
piraklostrobin & metiram*
Cabrio Top
0,15-0,2 %
trifloksistrobin & cimoksanil*
Eclair WG
0,025 %
metafenon
Vivando SC
0,015-0,02 %
prokinazid
Talendo EC
0,02 %
tetrakonazol
Domark 40 ME
0,6-0,75 l/ha
tebukonazol
Folicur EW 250, Mystic EC
0,03 %
penkonazol
Topas 100 EC
0,025 %
kinoksifen
Crystal KS
0,015-0,02 %
flusilasol
Punch 10 EW
0,016-0,02 %

*istovremeno preventivno suzbijaju plamenjaču i pepelnicu

U mladim nasadima sadnje 2013. nakon pojave prvih listića preporučujemo preventivno suzbijati grinje šiškarice (Eryophidae) specifičnim akaricidima (Demitan, Ortus).

Ovisno o izboru pripravaka, te količini i rasporedu oborina mjere zaštite se moraju obavljati u razmacima 8-14 dana.

U nasadima i sortama koje su sklonije osipanju tijekom cvatnje, npr. moslavac ili šipon, sauvignon, silvanac zeleni i sl. preporučujemo već u danima između 10.-20. svibnja o.g. folijarno prihraniti pripravcima s naglašenim sadržajem bora. U nasadima gdje se javlja vršna žutica moguća je primjena željeza preko lista. Umjesto navedenih kombinacija moguće je koristiti i kompleksna folijarna za potpunu prihranu biljaka sa mikro-hranjivima. U sorata jače napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti i folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. U pravilu se folijarna prihrana vinograda ne preporučuje istovremeno koristiti s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima.

 

mr. sc. Milorad Šubić
e-mail: milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis