Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 03.05.2013.

Agroklimatske stanice na većini lokaliteta zabilježile su 2. i 3. svibnja uvjete za vrlo jaku infekciju uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). Prognostičari tijekom današnjeg dana te početkom narednog tjedna najvljuju nove oborine.

Većina sorata jabuka nalazi se u pri kraju cvatnje pa voćarima tijekom subote ili nedjelje preporučamo primijeniti sistemične fungicide s kurativnim djelovanjem kao što su Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW uz dodatak površinskog fungicida na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Caiman WP, Mankonor, Crittox MZ 80, Mankokal, Cadillac 80 WP) ili ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG).

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke.

U voćnjacima jabuka traje let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina. Krajem cvatnje jabuka moguće je primijeniti biotehnička sredstva kao što su Insegar 25 WP, Rimon 10 EC, Runner 240 SC.

U trenutku pojave prvih mina preporučamo primjenu insekticida iz skupine neonikotinoida Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Magnum 200 SL, Dali, Congo, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP. Najbolji učinak insekticida je na prve razvojne stadije gusjenica koje se nalaze u minama veličine do 3 mm. Učinak insekticida na gusjenice u većim minama znatno je slabiji. 

Navedeni insekticidi iz skupine neonikotinoida djelotvorni su i na lisne uši čija populacija raste posljednjih dana.

Visoka dnevna temperatura pogoduje razvoju crvenog voćnog pauka. Za njegovo se suzbijanje ako je premašen kritični broj od 4-5 pauka po listu mogu koristiti akaricidi Zoom 11 SC, Demitan, Ortus 5 SC, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Envidor SC 240. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis