Obavijest vinogradarima 29.04.2013.

Vinova loza u obalnom dijelu županije, ovisno o položaju i sorti, u fazi je razvoja 3 – 4 listića pa do dužine 15-tak cm. U ovoj fazi razvoja vinova loza je osjetljiva na napad uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Radi sprečavanja pojave ove bolesti preporuča se izvršiti zaštitu jednim od pripravaka: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Antracol WP 70, Daconil 720 SC.

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji smanjuju napad grinja i djeluju na pepelnicu: Thiovit Jet, Chromosul 80, Sumpor SC 80, Cosavet DF i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača! 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je poropisno zbrinuti.

 

Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis