Obavijest voćarima 26.04.2013.

Potrebno je provesti zaštitu nasada jabuke protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) radi toga jer su meteorološke stanice zabilježile infekciju gljivice. Jabuka se nalazi u fazi otvaranja središnjeg cvijeta. Zaštitu provesti nekim od preparata koji imaju preventivno i kurativno djelovanje Score 250 EC, Cros, Scissor, Difcor, Indar 5 EW uz miješanje sa nekog od fungicida kojem je djelatna tvar mankozeb.

Preparati za zaštitu protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) su svi navedeni (sistemični) za suzbijanje krastavosti na jabukama.

Obavijest proizvođačima jagode!

Vrijeme je cvatnje jagode. Ovo je i vrijeme kad se vrši preventivna zaštita protiv gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) fungicidima Switch 62,5 WG, Kidan, Lupo.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2013.godinu (samo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji), pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida čl. 52 – vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura, profesionalni korisnik mora najmanje 72 sata prije tretiranja kontaktnim sredstvom za zaštitu bilja opasnim za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara i Hrvatski pčelarski savez, vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele. Primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca, Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele ili se mora na drugačiji način spriječiti da sredstvo ne dođe s njom u dodir.

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis