Obavijest voćarima 25.04.2013.

Na području županije jabuka se nalazi u fazi mišjih uši do pojave ružičastih pupova. Preporučamo izvršiti preventivnu zaštitu prije najavljene kiše za nadolazeći vikend, protiv fuzikladija ili krastavosti primjenom preparata na bazi ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG) ili mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Cadillac 80 WP ili dr.)

Također, ukoliko je prošle godine u nasadima jabuka zabilježena jača pojava pepelnice, moguće je gore navedenim pripravcima dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora: Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Kvašljivi sumpor, Cosavet DF, Sumpor micro 80 WP, Sumpor močivi tiosam 80 mikro, Sumpor SC-80, Tekući sumpor, Sulfolac 85 SC. 

Primijećena je pojava prvih primjeraka jabučnog cvjetojeda pa upozoravamo na potrebu njegova praćenja. Suzbijanje je potrebno ukoliko se trešnjom stabla ulovi 20-30 primjeraka po stablu ili ako se pregledom 100 pupova ustanovi 15 i više cvjetojeda. Pregled vršiti pri temperaturama iznad 10 ºC.

Cvjetojed nanosi štete ubodom cvjetnih pupova u koje odlaže jaja gdje se razvijaju ličinke koje ih izjedaju. Naročito su ugroženi nasadi u blizini šuma.

Za suzbijanje jabučnog cvjetara registriran je Beta-Baythroid EC 025

Potrebno je pratiti pojavu lisnih ušiju i gusjenica savijača pupova i listova. Kritični brojevi za jabučnu zelenu uš je 8, a za jabučnu pepeljastu uš 1-3 napadnuta izboja na 100 pregledanih izboja. Kritični brojevi za gusjenice savijača pupova i lista je 10 gusjenica na 100 pregledanih pupova.

Insekticidi se smiju primjenjivati samo prije početka cvatnje i to u večer kad pčele ne lete. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja! 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.  

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN 142/12).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis