Održan – 8. Susret vinara Šibensko-kninske županije

vinari_24_4_.jpg

Ove godine je ocijenjen 41 uzorak vina, od čega 11 u kategoriji buteljiranih vina i 30 u  kategoriji otvorenih vina. Od toga je bilo 17 uzoraka bijelih vina i 24 uzorka crnih vina. Proteklih godina vrlo često su nagrađivana vina proizvedena od introduciranih sorti, merlot, cabernet sauvignon. Ove godine organizacijski odbor je odlučio posebno nagraditi najbolje ocjenjena vina autohtonih sorti maraština, debit, plavina i babić jer je svaka od ovih sorata bila zastupljena sa tri i više uzoraka.

Prvi put je ocjenjivan dizajn pakovine vina a nagradu je dobio vinar JOSO SLADIĆ iz Plastova za vino maraština.

Nagrade po kategorijama osvojili su sljedeći vinari:

Najbolje ocjenjena maraštinaLASIN d.o.o., iz Oklaja

Najbolje ocjenjen debit RAJKO ŽULJ, iz Oklaja

Najbolje ocjenjena plavinaJOSO SLADIĆ, iz Plastova

Najbolje ocjenjen babićKARLO GRACIN, iz Primoštena

 

Kategorija bijela otvorena vina

 1. MJESTO – JOSO SKELIN iz Drinovaca za vino POŠIP
 2. MJESTO – MILE MALEŠ iz Mirlović Zagore za vino POŠIP
 3. MJESTO – RAJKO ŽULJ iz Oklaja za vino DEBIT 

Kategorija crna otvorena vina

 1. MJESTO – VINARIJA TESKERA iz Kijeva za vino MERLOT
 2. MJESTO – RAJKO ŽULJ iz Oklaja za vino MERLOT
 3. MJESTO – MILE MALEŠ iz Mirlović Zagore za vino CABERNET SAUVIGNON

Bijela buteljirana vina

 1. MJESTO – LASIN d.o.o. iz Oklaja za vino MARAŠTINA
 2. MJESTO – JOSO SLADIĆ iz Plastova za vino MARAŠTINA
 3. MJESTO – JOSO SLADIĆ iz Plastova za vino „Toranac“ sorta DEBIT 

Crna buteljirana vina

 1. MJESTO – JOSO SKELIN iz Drinovacaza vino CABERNET SAUVIGNON
 2. MJESTO – STIPE KNEŽEVIĆ iz Oklaja za vino MERLOT
 3. MJESTO – VINARIJA TESKERA iz Kijeva za vino MERLOT BARRIQUE

Nagradni fond upotpunili su sponzori: Chromos agro, Agrochem MAKS, BASF i Bayer, Triglav osiguranje i CIB trade d.o.o.

Gradonačelnik Grada Skradina gospodin Nediljko Dujić zajedno sa predstavnicima sponzora uručio je nagrade u kategoriji otvorenih bijelih i crnih vina dok je nagrade u kategoriji buteljiranih vina uručio Župan Šibensko-kninske županije gospodin Goran Pauk.

Posljednje dvije godine bile su iznimno teške kako u vinogradu tako i u podrumu no veseli činjenica da kvaliteta vina ne opada već dapače vinari prizvode sve kvalitetnija vina.

Potrebno je u narednom periodu uložiti dodatni trud i u restoranima nuditi vina proizvedena na području Županije.

 

Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

 

Pripremi za ispis