Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u visokim plastičnim tunelima 25.04.2013.

Nakon dugotrajnog i snježnog završetka zime, te mogućih šteta od snijega na plastičnim zaštićenim prostorima, te čišćenja nasada od prošlogodišnjih biljnih ostataka i korova u prvim zaštitama treba planirati preventivno suzbijanje štetnih organizama koji se počinju razvijati s početkom otvaranja prvih cvjetova jagoda. Od početka druge dekade ovog mjeseca, odnosno u posljednjih 14 dana bilježimo iznadprosječno toplo meteorološko razdoblje s većim brojem dana kada najviše dnevne temperature prelaze +18 °C. Nakon 14. travnja o.g. zabilježili smo čak 9 toplijih dana tijekom kojih su najviše dnevne temperature u hladovini u središnjem dijelu Županije bile u rasponu od +20,2 do + 25,1 °C! Slične uvjete meteorolozi najavljuju i narednih 5 dana. Stoga posljednjih 10-tak dana bilježimo vrlo brzi razvoj višegodišnjih voćnih nasada i vinove loze, a također se brzo razvijaju jagode uzgajane u visokim plastičnim tunelima koje ovog tjedna započinju cvatnjom. U takvim proizvodnim uvjetima dominantan štetni organizam životinjskog podrijetla je staklenička grinja iz skupine crvenih pauka (Tetranychus urticae), a također se pojavljuju štetne gusjenice i kornjaši iz skupine voćnih pipa (Anthonomus) koji oštećuju cvjetne stapke jagoda. Suho i toplo razdoblje od biljnih bolesti pogoduje prikrivenom razvoju pepelnice (Podosphaera syn. Sphaerotheca) i antraknoze (Colletotrychum).

Prema izdavanju dozvola za proširenje primjene sredstava za zaštitu bilja na male kulture i male namjene moguće je u jagodama koristiti protiv štetnih organizama pripravak Laser KS (0,015-0,02 %) koji se registriran protiv kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a također daje zaštitu protiv štetnih gusjenica i štetnih kornjaša iz skupine pipa. Protiv pepelnice jagoda moguće je koristiti pripravak Quadris SC (0,08-0,1 %), koji istovremeno daje preventivnu zaštitu protiv antraknoze i bolesti iz skupine lisnih pjegavosti (Diplocarpon, Mycosphaerella, Gnomonia, Phomopsis). Mjere zaštite provoditi za doba dana s nižim temperaturama, a trošiti više škropiva. Još jednom upozoravamo na stakleničku grinju (Tetranychus), kojoj posebice odgovara trenutno suho i iznadprosječno toplo razdoblje, a u jagodama se može preventivno i kurativno suzbijati pripravkom Vertimec EC ili Kraft EC (0,1 %). Svi spomenuti pripravci imaju propisanu karencu u jagodama u trajanju samo 3 dana!

Prilog 1. Ovisno prema iskustvima proizvođača jagoda iz prethodnih godina (i intenzitetu ranije pojave biljnih bolesti), moguće je prema dominantnim bolestima jagoda planirati izbor slijedećih fungicida (viti Tablicu 1.). radi prepoznavanja bolesti jagoda moguće je biljne uzorke dostavljati na analizu u priručni laboratorij poljoprivredo-savjetodavne službe u Čakovcu (Zrinsko-frankopana 9/III).

Tablica 1. Fungicidi dopušteni za suzbijanje bolesti jagoda u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar
Pripravak
Bolest
Ograničenja
azoksistrobin
Quadris SC
pepelnica
4x, K = 3
bakarni-oksid
Nordox 75 WG
plijesan, pjegavost
1-2x, K = OVP*
boskalid & piraklostrobin
Signum DF
plijesan
2x, K = 3
difenkonazol
Score EC
pepelnica
4x, K = 21
fenheksamid
Teldor SC
plijesan
2x, K = 4
fludioksonil & ciprodinil
Switch WG
plijesan
2x, K = 7
iprodion
Kidan, Lupo SC
plijesan
2x, K = 14
kinoksifen
Crystal SC
pepelnica
3x, K = 3
krezoksim-metil
Stroby DF
pepelnica
K = 7
mankozeb
Dithane DG
pjegavosti
K = 21
metalaksil-M
Fonganil Gold
trulež korijena
1x, K = 40
metalaksil-M & mankozeb
Ridomil Gold
trulež korijena
2x, K = OVP*
Trichoderma harzianum
Trichodex
plijesan
4x, K = 4
sumpor
Cosavet DF
pepelnica
K = 21

*K=OVP karenca je ograničena vremenom primjene (dopušteno samo tijekom ljeta – nakon berbe plodova jagode)

 

mr. sc. Milorad Šubić,
e-mail: milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis