Obavijest ratarima 24.04.2013.

Izmjena kišnog i suhog razdoblja te temperature između 12-15 ºC pogoduju razvoju bolesti na žitaricama. Pregledom usjeva ječma uočeni su simptomi sive i mrežaste pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres). Simptomi sive pjegavosti su sive pjege na listovima obrubljene tamnosmeđim rubom, a simptomi mrežaste pjegavosti su sitne nekrotične crtice koje se spajaju i daju listu mrežast izgled. Prije najavljenih oborina za subotu (27.04.) potrebno je provesti zaštitu fungicidima.

Za zaštitu se može koristiti jedan od fungicida: Falcon EC 460 (spiroksamin); Duett, Respect 250 SC, Duett ultra, Opus team, Controlan (epoksikonazol); Impact, Takt, Pointer, Impact 25 SC, Superpact (flutriafol); Caramba (metkonazol); Tilt 250 EC, Bumper 25 EC, Palis, Tilt CB 187,5 FW, Gong CH, Palis C, Stil Extra, Artea 330 EC, Artea plus, Archer max (propikonazol); Folicur EW 250, Foliar 250, Prosaro 250 EC, Porto (tebukonazol); Sportak 450 EC, Mirage 450 EC, Zamir (prokloraz); Amistar 250 SC, Amistar Extra; Amistar OPTI (azoksistrobin).

Navedeni fungicide suzbijaju i pepelnicu (Erysiphe graminis) i hrđu (Puccinia graminis) na ječmu.

Primjena fungicida sa istom aktivnom tvari dozvoljena je 2 puta u vegetaciji.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti herbicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji žitarica na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje sljedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list (lipanj) ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić. 

 

dr. sc. Mirna Ceranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis