Obavijest maslinarima 24.04.2013.

Velika količina oborina koje su pale u zimskom i proljetnom periodu pogodovala je razvoju uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Ukoliko masline, do sad, nisu bile zaštićene protiv ove bolesti ili su kiše isprate škropivo a na listovima su vidljivi simptomi zaraze preporuča se izvršiti zaštitu jednim od pripravaka:

Nativo 75 WG, Stroby WG, Difcor. 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača! 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja, ne zaboravite, ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinuti.

 

Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis