Obavijest proizvođačima uljane repice 11.04.2013.

Obilaskom polja uljane repice tijekom protekla 3 nešto toplija dana zabilježena pojava proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus pallydactylus) u kritičnom broju te su vidljivi ubodi u stabljici uljane repice i odložena jaja.

Zabilježena je i pojava repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), a tijekom narednih toplijih dana možemo očekivati jači napad ovog štetnika. Proizvođačima uljane repice preporučamo da sredinom dana kada je temperatura zraka najviša izvrše pregled uljane repice te prema potrebi provedu zaštitu. Pragom odluke smatra se 1 velika pipa na 5 biljaka ili 1 mala pipa na 40 biljaka.

Kritičan broj sjajnika kad su cvjetni pupovi još prekriveni lišćem iznosi 0,8-1 sjajnik po terminalnom pupu, a u trenutku kad pupovi postanu vidljivi pragom odluke tretiranja smatra se 1-1,5 sjajnika po pupu.

Za suzbijanje repičinih pipa (velike i male) u Hrvatskoj su dozvoljeni pripravci Karate Zeon, Proteus 110 OD i Biscaya dok su pripravci Sumialfa 5 FL, Nurelle D i Chromorel D registrirani za suzbijanje velike repičine pipe.

Mnogo je veći broj pripravaka registriran za suzbijanje repičinog sjajnika: Actellic 50 EC, Pirimifos-metil 50 EC, Alfa 10 SC, Direkt, Fascon, Fastac 10 SC, Beta-baythroid EC 025, Chess 50 WG, Chromorel D, Kalinorel D,Nurelle D, Pinurel D, Pirel D, Terel, Decide, Decis, Roetem, Rotor, Skud, Karate Zeon, Karis, Lambda 5 EC, Lino, Reldan 40 EC, Rely 40, Pyrinex 250 ME, Sumialfa 5 FL, Vantex i Biscaya.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis