Obavijest za voćare 04.04.2013.

Nasade koštičavog voća (šljiva, višnja, trešnja) koje se nalazi uglavnom u fazi bubrenja pupova, potrebito je zaštititi od uzročnika bolesti rogača šljive (Taphrina pruni), sušenje cvjetova i grančica (Monilia lxa), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii), šupljikavost lista (Stigmina carpophila).

Koristiti jedan od pripravaka na osnovi bakra.

Champion WP, Neoram WG, Kupropin, Bordoška juha, Cuprablau Z Ultra WP i dr. 

U nasadima bresaka i nektarina koje su u fazi pojave cvjetova izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti kovrčavosti lista (Taphrina deformans) koristeći se jednim od pripravaka: Delan 700VDG, Chromodin ili Dodine S-65 WP, Daconil SC, Ziram 76WG. 

Marelice se nalaze u fazi cvatnje ili je puna cvatnja za zaštitu od bolesti sušenje grančica i cvjetova (Monilia laxa) koristiti jedan od pripravaka: Chorus 50WG, Signum, Nativo, Switch 62,5 WG, Bavistin FL, Zino.

U nasadima jezgričavog voća, jabuke, kruške, koje se nalaze u različitim fenofazama: bubrenje pupova, mišjih uši, otvaranja pupa potrebito je izvršiti prskanje protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis), bakterijske paleži (Erwinia amylovora), koristeći jedan od pripravaka na osnovi bakra: Nordox 75WG, Nordox super 75, Champion, Kocide i dr.

Na okućnicama preporučujemo primjenu Modro ili Plavo ulje, Crveno ulje koje osim bolesti djeluju i na prezimljujuće oblike štetnika (crveni voćni pauk, lisne uši, štitaste uši).

Prskanja obaviti za mirna vremena i koristiti dovoljnu količinu škropiva, nasad okupati.

Voćari upisani u Upisnik proizvođača integrirane proizvodnje moraju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju 2013. Koristiti sredstva koja imaju dozvolu za pojedinu voćnu vrstu prema FIS (Fitosanitarni informacijaki sustav) na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Evidentirati prskanje.

Prije upotrebe pročitati upute proizvođača pripravka.

 

Mara Maglić dipl. ing. agr.
e-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis