Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka 08.03.2013.

Posljednjih godina pojedini tržni proizvođači, koji su ovladali tehnologijom uzgoja luka izravnom sjetvom iz sjemena, krajem kolovoza i/ili početkom rujna siju i zimski luk. Budući da usjev ostaje u polju tijekom razdoblja s niskim prosječnim i minimalnim temperaturama uz visoku relativnu vlažnost zraka, pojavljuju se dvije bolesti prilagođene navedenim ekološkim uvjetima (prohladno, a dovoljno vlažno), te u proljeće predstavljaju izvor zaraze za polja luka dugog dana: plamenjača i trulež vrata luka (Peronospora destructor, Botrytis alii). Protekle su godine nakon nadprosječno vrućeg kolovoza tijekom mjeseca rujna zabilježeni optimalni uvjeti za početni razvoj zimskog luka (na većini lokalitetu u Međimurju je palo od 65,8 mm do 92,6 mm kiše).

Gotovo idealne uvjete za primaran ili početni razvoj bolesti zimskog luka smo zabilježili u listopadu 2012. – tada je na mjernom lokalitetu Donji Pustakovec palo 105,4 mm kiše, a ukupno mjesečno zadržavanje vlage na biljkama od oborina, rose ili magle je trajalo 14.685 minuta! Čak 20 dana tijekom listopada 2012. sezone na većini lokaliteta u donjem dijelu naše Županije je barem 5 sati dnevno (ili više od 300 minuta) trajalo vlaženje mladih biljaka luka pri temperaturama od 4° do 26°C. Prema mnogim iskustvima prohladna razdoblja s vrijednostima temperature zraka 6° do 10°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenu vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka (Peronospora destructor)! Jutra početkom mjeseca ožujka 2013. su bila hladna, s temperaturama u rasponu od -2 do -4°C, ali posljednja 3 dana jutarnje su temperature u rasponu od +3° do +7°C. Meteorolozi 11.3. o.g. najavljuju topliju kišu (moguće u središnjem i donjem dijelu Međimurja od 12 do 22 mm pri +10°C), a nakon toga ponovno pad temperatura zraka.

Stoga tržni proizvođačima zimskog luka preporučujemo pregledati zdravstveno stanje usjeva, a ako stanje vlažnosti zemljišta dopušta preporučujemo prije najavljenih narednih oborina obaviti mjere zaštite.

Dopuštenje za suzbijanje plamenjače luka u Republici Hrvatskoj imaju bakreni-sulfat (Modra galica, Bordoška juha), bakreni-hidroksid (Champ tekući, Champion, Kocide), propineb (Antracol 70 WP), bakreni-oksiklorid & propineb (Bakreni antrakol), mankozeb & benalaksil (Fantic-M), bakreni oksiklorid & benalaksil (Balben-C, Baldo-C) i Al-fosetil (Aliete Flash). Temeljem "Naputka o proširenju primjene sredstva za zaštitu bilja na male kulture i/ili male namjene" od 2011. sezone u luku su za suzbijanje ove bolesti dopušteni su još neki pripravci navedeni u Tablici 1.

Tablica 1. Proširenje dozvole sredstvima za zaštitu bilja u luku od sredine 2011. godine temeljem "Naputka o proširenju dozvole sredstvima za zaštitu bilja u malim kulturama i/ili malim namjenama ":

Fungicid
Bolest
Primjena
Karenca
 
Ortiva SC
 
plamenjača
1 lit./ha (4x)
(najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)
K=14 dana
Quadris SC
plamenjača
1 lit./ha (4x)
K=14 dana
Score 250 EC
pjegavost i hrđa
0,5 lit./ha (4x)
K=14 dana
Switch WG
siva plijesan
1 kg/ha (2x)
K=14 dana
Shirlan SC
plamenjača
0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)
K=7 dana
Ridomil Gold MZ Pepite
plamenjača
2,5-3,0 kg/ha (3x)
K=21 dan
Daconil 720 SC
luk iz lučice – siva plijesan
1,4 lit./ha (6x)
K=14 dana

U kritičnim je godinama peronosporu luka potrebno suzbijati više puta s razmakom 7-10 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Silwett u količini 0,15 lit./ha)! Puno je veća opasnost od razvoja plamenjače u usjevima zimskog luka uzgajanog iz lučice, ali i zimskog luka iz sjemena koji je na površinama blizu luka iz lučice!

 

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
e-mail:
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis