Obavijest voćarima 05.03.2013.

Meteorolozi u narednim danima najavljuju porast temperature zraka, što će pogodovati početku bubrenja pupova koštićavog voća (breskva, nektarina, šljiva, trešnja). Voćare upućujemo da u fazi bubrenja pupova izvrše tzv. plavo prskanje primjenom bakrenih pripravaka: Nordox super 75, Bakreno vapno WP 50, Gypso, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Neoram WG, Champion, Champion 50 WG, Blauvit, Champion tekući, Cuproline, Kocide DF, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Bordoška suspenzija 20 WP, Bordoška juha 20 Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Bordoška juha 20 WP, Bordoška suspenzija S-20, Modra galica ili Plavi kamen.

Poželjno je da se tretiranje izvrši prije najavljenih oborina. Tom mjerom preventivno suzbijamo: kovrčavost lista breskve i šupljikavost lista.

Zbog suzbijanja štitastih uši i jaja lisnih ušiju ovim pripravcima mogu se dodati mineralna ulja (Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje). Moguća je primjena gotovih kombinacija bakrenih pripravaka i mineralnih ulja: Crveno ulje ili Modro ulje.

Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena pri dnevnim temperaturama zraka većim od 5˚C, a pri aplikaciji utrošiti što više škropiva. Tretiranje ovim pripravcima mora biti obavljeno najkasnije u fenofazi nabubrenih pupova, a svakako prije nego se pupovi otvore. Nakon otvaranja pupova na koštićavom voću ne preporučujemo primjenu bakrenih pripravaka zbog fitotoksičnosti.  

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis