Prezentacija gnojidbenog pokusa i VIP projekta na kupusu

kupus1.jpg

Varijanta gnojidbenog pokusa na pokusnoj parceli 

Sve nazočne najprije je pozdravio vlasnik parcele Ivan Salopek koji je veći proizvođač povrća na ogulinskom području. Osim kupusa bavi se proizvodnjom krumpira, tikvica, graha, krastavaca, paprike, te plasteničkom proizvodnjom presadnica kupusnjača i ostalog povrća.

Nakon pozdravne riječi domaćina nazočnima se obratila predstavnica Petrokemije d.d. Višnja Mikoč, dipl. ing. i prezentirala rezultate gnojidbenog pokusa. Pokus je postavljen na parceli na kojoj je zasađen kupus sorte Krautman. Predkultura je bio niski grah, a rezultati prethodne kemijske analize su pokazali da je tlo slabo kisele reakcije, dobro opskrbljeno humusom, fosforom i bogato opskrbljeno kalijem. Pokus je postavljen u tri varijante, a četvrta varijanta bila je kontrola. U prvoj varijanti osnovna gnojidba provedena je sa 500 kg/ha NPK 5:15:30 i 200 kg/ha MAP(NP) 11:54, a prihrana sa 200 kg/ha KAN-a i Fertinom P. Na ovoj varijanti postignut je prinos od 11,4 kg/m². U drugoj varijanti tlo je u osnovnoj gnojidbi pognojeno sa 600 kg/ha NPK 7:20:30 i 150 kg/ha UREE te dva puta prihranjeno sa 200 kg/ha KAN-a i Fertinom P. Prinos kupusa na ovoj varijanti bio je najbolji i iznosio je 14,7 kg/m². U trećoj varijanti je za osnovnu gnojidbu korišteno 500 kg/ha NPK(SO3) 7:14:21 i 200 kg/ha MAP(NP) 11:54, te je dva puta prihranjeno sa 300 kg/ha KAN-a i folijarno Fertinom P. Prinos kupusa ove varijante iznosio je 12,5 kg/m². Najslabiji prinos ostvaren je na negnojenoj kontroli i iznosio je 7,8 kg/m².

 kupus2.jpg         kupus3.jpg

               Vaganje kupusa                                 Višnja Mikoč prezentira gnojidbeni pokus

Nakon prezentacije gnojidbenog pokusa dr. sc. Tomislav Kos prezentirao je rezultate druge godine VIP projekta na kupusu. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva poljoprivrede, BASF-a i Chromos Agra d.o.o. Na projektu su radili: prof.dr.sc. Renata Bažok, voditelj, sa Zavoda za poljoprivrednu zoologiju, Agronomskog fakulteta u Zagrebu i djelatnici istog Zavoda dr. sc. Tomislav Kos, dr. sc. Antonela Kozina, Darija Lemić, dipl. ing., Maja Čačija dipl. ing. i dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak, te djelatnica Poljoprivredne savjetodavne službe Ogulin dr. sc. Mirna Ceranić-Sertić.

kupus4.jpg

Vlasnik parcele Ivan Salopek i Tomislav Kos prezentira VIP projekt

Sadnja presadnica u polje obavljena je 27. travnja 2012. nakon čega je započelo praćenje pojave štetnika na kupusu (lisne uši, kupusna muha, klisnjaci, kupusni moljac, sovice) različitim metodama praćenja (žute ploče, feromoni, vizualni pregled). Na osnovi praćenja određivala se potreba i rok suzbijanja primjenom 9 različitih insekticida. Nakon obrade rezultata svih varijanti moći će se usporediti rezultati proizvodnje na varijantama tretiranih po načelima integrirane zaštite i rezultati koje je dobio proizvođač na svojoj parceli primjenjujući insekticide koji se koriste u konvencionalnoj proizvodnji, a primijenjeni su prema njegovoj procjeni o potrebi provođenja zaštite.

Nakon završenog službenog djela svi nazočni nastavili su druženje u ugodnoj atmosferi do poslijepodnevnih sati.

 

dr. sc. Mirna Ceranić – Sertić
Područni odjel Karlovačke županije

Pripremi za ispis