Predavanje o sezonskom zapošljavanju u poljoprivredi u Daruvaru

jan_144.jpg

Tumačenje Zakona o sezonskom zapošljavanju odlično i stručno prezentirao je dipl. iur. Marcel Stipaničić, stručni savjetnik Poljoprivredno savjetodavne službe a o provedbu zakona na terenu preko brojnih pitanja sudionika predavanja i budući rad inspektora rada na terenu prezentirala je gđa. Mirjana Horak, viša inspektorica Državnog inspektorata, Inspekcije rada.

O mogućnostima sezonskog zapošljavanja osoba sa socijalnim statusom i socijalnim primanjima i mogućnostima gubitka socijalnog statusa na osnovu istog govorila je Marica Kovačić, pravnica Centra za socijalnu skrb u Daruvaru.

Uz to što je ovo predavanje bilo vrlo stručno i odlično posjećeno (50 vinogradara) bilo je i pravovremeno jer je otklonilo brojne strahove i nejasnoće u predstojećoj berbi.

Predavanje na ovu temu već je bilo održano 01.06.2012. u okviru „Vinodara“ na sam dan objave i prezentacije zakona od strane ministra rada. Predavanje u Daruvaru održala je pomoćnica ministra rada i autorica zakona gđa. Tatjana Dalić i bilo je to prvo predavanje na tu temu u Republici Hrvatskoj nakon donošenja zakona. Mnogi vinogradari nisu ga tada mogli posjetiti jer su imali obaveze na izložbi vina pa se ukazala potreba za njegovim ponavljanjem.

Prisutni poljoprivrednici pozdravili su inicijativu službe i dolazak na teren stručne osobe, gosp. Marcela Stipaničić, i poželjeli kao i djelatnici Ispostave da se takav način rada nastavi jer Zakone i njegove specifičnosti kvalitetno može protumačiti samo stručna osoba a gospodin Marcel Stipaničić to zasigurno je.

Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije
 Vlado Bistrović, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis