Koliko vode treba povrće?

Najčešća tema razgovora i napisa ove proizvodne sezone je navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Poljoprivrednici su svjesni da voda postaje najvažniji uvjet za postizanje sigurnih i visokih prinosa. Proizvođači povrća koji dosad nisu ulagali u sustave za navodnjavanje ljetos su panično krenuli u nabavu ili su raznom priručnom opremom nastojali osigurati barem toliko vode da biljke ne uvenu.

Povrtne kulture trebaju velike količine vode. U literaturi sam naišla na podatak da krastavac salatar tijekom vegetacije upija sistemom kapanja 2500 m³vode (2,5 milijuna litara) po ha. To je brojka koja se čini nemoguća proizvođaču koji u ovim uvjetima navodnjava u brazde sa dosad ukupnom količinom od 100 000 l/ha vode.

Metode proračuna potreba vode neke kulture temelje se na mjerenju isparavanja sa površine tla i isparavanju sa biljke i ta dva procesa se nazivaju evapotranspiracija.

Utjecaj  vremena – manjak zimske vlage u tlu, malo ili nimalo kiše,visoke temperature i sunčani dani (bez oblaka) kao i česti i vrući vjetrovi uzrokovali su kod nas ove godine nezapamćenu žeđ tla za vodom.

Drugi važan faktor pomoću kojeg se orijentacijski određuju potrebe za vodom je transpiracijski koeficijent kulture. Predstavlja količinu vode koja se ispari za stvaranje 1 kg suhe tvari. On je najveći upravo za povrće i kreće se od 500-800 kg.

Prikaz potreba za vodom za očekivani prinos sa primjerom za rajčicu:

Plod rajčice ima 7% suhe tvari,93% vode.

Transpiracijski koeficijent za rajčicu za cijeli vegetacijski period je 650 što znači da za stvaranje 1 g suhe tvari rajčice treba prosječno ispariti 650 g vode. Toliko vode prođe kroz biljku prenoseći potrebna hranjiva,hladeći je i osiguravajući joj turgor (da ne vene).

Preračunavanjem na stvorenu suhu tvar ploda na površini 1000m² kod prinosa rajčice od 10 t ima 700 kg suhe tvari. Proračunato na površinu sa navedenim prinosom izlazi da će 1000 m2 rajčice tijekom vegetacije transpirirati oko 455 000 kg odnosno litara (dm³) vode. Rajčica će za prinos 10 t ploda potrošiti 455 m³ vode. Ova je količina vode potrebna samo za stvaranje plodova. Kad se u obzir uzme koliko je vode potrebno za stabljiku i lišće i koliko vode ostaje u samim plodovima onda su to ogromne količine vode.

Pretjerano? Zbog činjenice da se za uspješan uzgoj povrća mora uvijek unaprijed osigurati dovoljno vode ili zbog skupe vode?

Procijenite trošak vode za navodnjavanje po dolje opisanim propisima. On nije velik i uz izbor efikasnog sustava za navodnjavanje i uz sufinanciranje izgradnje građevina za navodnjavanje ova neophodna  investicija je isplativija. Uzgojem kultura na mulch foliji uz sustav navodnjavanja kapanjem smanjuje se isparavanje iz tla i biljaka i tako se štedi voda. Neka istraživanja pokazuju da se voda štedi i „pulsirajućim“ – češćim i kraćim intervalima navodnjavanja. Postavljanje automatike kod programiranog navodnjavanja također može uštedjeti vodu

Prema našim propisima za korištenje voda za navodnjavanje:

1. Obavezna je prijava Hrvatskim vodama:

  • iz podzemnih izvora do 1 ha, za navodnjavanje površinskom vodom do 5 ha potrebna je vodopravna dozvola Hrvatskih voda; za navodnjavanje većih površina iz navedenih izvora potrebna je koncesija, a zahtjev se podnosi Upravi za vodno gospodarstvo MP.

2. Visina naknade za korištenje voda prema Uredbi o visini naknada za korištenje voda (NN 89/10) je:

  • gdje se mjeri količina zahvaćene vode naknada se računa: m³ x koeficijentom 0,1 (za navodnjavanje iz površinskih i podzemnih voda) x cijena za loše stanje voda 0,32 – 0,8 kn/m3 za dobro stanje voda
  • gdje se ne mjeri količina zahvaćene vode je 500 kn/god/ha

3. Visina naknade za koncesiju prema Uredbi o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 82/10 i 46/12);

  • sastoji se od godišnje naknade koja iznosi 10% od naknade za korištenje voda i jednokratne naknade koja se određuje prema najpovoljnijoj ponudi i i ne može biti manja od iznosa godišnje naknade

Tehnike navodnjavanja prije su opisane u savjetima na našoj web stranici. Kod nabave opreme za navodnjavanje, za pitanja o normi i obrocima navodnjavanja pomoći će Vam stručna služba PSS.

 

Pripremi za ispis