Obavijest poljoprivrednicima 03.08.2012.

Poljoprivredni proizvođači koji imaju posijanu soju trebali bi pregledati usjeve na prisutnost crvenog pauka. Ovakvo suho vrijeme sa visokim temperaturama izuzetno pogoduje razvoju ovog štetnika koji kod prenamnožavanja može uništiti usjev.

Po potrebi primijeniti jedan od dozvoljenih akaricida.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.
Upotrijebljena sredstva za zaštitu bilja upisati u evidenciju.

Mira Živković,dipl.ing.
e-mail:
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis