Obavijest vinogradarima 27.07.2012.

Proizvođačima grožđa preporučujemo izvršiti zaštitu protiv uzročnika  bolesti peronospore (Plasmopara viticola) pepelnice (Uncinula necator).

Protiv peronospore primjenite jedan od pripravaka: Nordox 75 WG, Kocide DF, Champion, Cuprablau Z, Cuproline.

Protiv pepelnice: pripravak na bazi močivog sumpora Chromosul 80, Kalinosul ili Sumpor SC-80.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Tretiranje uvesti u evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
 E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis