Obavijest maslinarima 27.07.2012.

Maslinarima preporučamo nastaviti s preventivnim tretiranjima protiv maslinove muhe metodom mamaca prema preporuci od 13. 07. 2012.

Tretiranje je potrebno ponavljati u intervalima od 10-12 dana i obvezno nakon kiše.      

Tretiranja širom (cijelog stabla) u svrhu zaštite od maslinove muhe zasad nije potrebno provoditi.

Maslinare upozoravamo na izlazak ličinki štitastih uši na listove. Upućujemo da pregledaju maslinike te po potrebi obave LOKALNO (samo zahvaćena stabla) suzbijanje mineralnim uljem (trgovačkog naziva Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje).Mineralna ulja smiju se primijeniti 2 puta u sezoni i najkasnije do kraja mjeseca srpnja. Izbjegavati tretiranje sušom oslabljenih stabala.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača.

Provedena tretiranja upisati u evidenciju.

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis