Obavijest proizvođačima jabuka 20.07.2012.

Od zadnje preporuke prošlo je 15 dana, obzirom da meterolozi najavljuju oborine u narednim danima potrebno je preventivno zaštititi nasade od uzročnika čađave krastavosti jednim od pripravaka na osnovi: metirama, kaptana, mankozeba, dodina, ditianona.

Za zaštitu od pepelnice moguće je koristiti pripravke na osnovi sumpora ili strobilurinske pripravke koji pružaju zaštitu od obje navedene bolesti.

Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i dalje traje te je potrebno redovito tretirati jednim od navedenih pripravaka: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250, Affirm EC, Coragen 20 SC, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača vodeći računa o broju primjene aktivnih tvari u vegetaciji.

 

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis