Obavijest maslinarima 13.07.2012.

Prema posljednjim očitanjima na svim kontrolnim punktovima bilježimo početak leta maslinove muhe (Bactrocera oleae). Maslinarima preporučamo započeti s preventivnim tretiranjima metodom mamaca. Naglašavamo važnost pravovremenog početka primjene metode mamaka kojom suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod. Ovu metodu valja primijeniti na širem maslinarskom području.

Mamac se priređuje na način da se u 10 litara vode doda 1 dcl hidroliziranog proteina (Buminal) i 10-15 ml insekticida na bazi djelatne tvari dimetoata (Rogor 40, Chromgor 40, Petfekthion Zagor, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor).

Na jednu granu po stablu u pravilu onu sa manje ili bez ploda potrebno je utrošiti 1-1,5 dcl pripremljenog mamka ili puniti u prikladne lovke (boce s otvorima).

Tretiranje je potrebno ponavljati u intervalima od 12 dana te nakon kiše ili nadopunjavanje lovki prema potrebi.

Za tretiranje 1 grane po stablu može se koristiti gotov insekticidni mamac s atraktantom (trgovačkog naziva Success bait).

U integriranoj proizvodnje maslina prema tehnološkim uputama za 2012. dopuštena je primjena Success baita, Eko-trapa a mamci uz primjenu insekticida na osnovi dimetoata tretiranjem grana mogu se primijeniti 3 puta u sezoni. 

U ekološkoj proizvodnji maslina dopušteno je korištenje Success baita i vješanje Eko-trapa.

I dalje upozoravamo na lokalnu ovog tjedna i jaču pojavu maslinovog svrdlaša (Rhynchites cribrippenis) posebno u maslinicima u kojima nije provedeno preporučeno tretiranje protiv maslinovog moljca. U tim maslinicima očekuju se štete.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača.

Provedena tretiranja upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

 

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis