Obavijest vinogradarima 11.07.2012.

Obavještavaju se vinogradari da je potrebno provesti zaštitu vinograda protiv pepelnice. Preporuča se tretiranje s COLLIS u količini od 40 g na 100 L vode ili POSTALON u količini od 100 ml na 100 L vode ili CRYSTAL u količini od 20 ml na 100 L vode ili močivi sumpor u količini od 300 g na 100 L vode, odnosno u tekućem obliku 300 ml na 100 L vode. Važno je tretiranje provoditi kasno predvečer budući su nastupile vrlo visoke temperature koje iznad 28°C mogu uzrokovati palež zelenih organa.

Vinogradarima koji će tretirati bio-preparatima preporuča se protiv pepelnice zaštita s VITISAN u količini od 800 g na 100 L vode ili KALIWASSERGLAS u količini od 400 ml na 100 L vode.  

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Gordana Lovrec, dipl. ing. agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis