Obavijest proizvođačima kupusa 09.07.2012.

U usjevima kasnog kupusa bilježi se let leptira kupusnih bijelaca, jaka pojava kupusnih buhača, dok kod ranog kupusa nailazimo na gusjenice sovica i kupusnog moljca.

Dozvolu za suzbijanje štetnih gusjenica imaju sljedeći insekticidi: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Fastac 10 SC, Direkt, Alfa 10 SC, Fascon, Roetem, Sumialfa 5 FL, Karate Zeon, Lambda 5 EC, Vantex, Beta-Baythroid, Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200SL (zadnja četiri preparata za lisne uši i sovice) Affirm i dr.

U slučaju pojave bolesti na kupusu mogu se koristiti neki od sljedećih fungicida: Score 250 EC (koncentrična pjegavost, suha trulež, bijela pjegavost, dozvola; kelj, kelj pupčar i cvjetaču), Nativo 75 WG (koncentrična pjegavost, svijetla pjegavost, prstenasta pjegavost, bijela hrđa, i dr. dozvola i za brokulu, kelj pupčar i cvjetaču), Ortiva (na kupusnjačama, plamenjača, koncentrična pjegavost, bijela hrđa), Signum (prstenasta pjegavost, koncentrična pjegavost) i dr.

Pridržavati se propisanih karenci.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidenciju o uporabi sredstva za zaštitu bilja koja se može voditi u papirnatom ili elektroničkom obliku i to prema najnovijim izmjenama iz Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja NN 135/08, 73/10, 55/12).

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrćarskih kultura za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu povrtnu kulturu u skladu s Tehnološkim uputama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

Jadranka Berić dipl. ing. agr.
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis